Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 053 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng

doc 2 trang dichphong 10/08/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 053 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_lop_9_ma_de_053_nam_hoc_2018_2019_truon.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 053 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng

  1. PHÒNG GD & ĐT THANH TRÌ ĐỀ KIỂM TRA – NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 15 Phút; (Đề có 10 câu) (Đề có 2 trang) Họ tên : Lớp : Mã đề 053 Câu 1: Số điểm chung của một đường thẳng và một đường tròn nhiều nhất là: A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 Câu 2: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của: A. Ba đường phân giác của tam giác B. Ba đường trung trực của tam giác C. Ba đường trung tuyến của tam giác D. Ba đường cao của tam giác Câu 3: Cho đường tròn (O) đường kính 8cm. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm trên đường tròn bằng A. Không xác định được B. 16 cm C. 4 cm D. 8 cm Câu 4: Một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 12cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng: A. 16,9 cm B. C. D. Một đáp án khác Câu 5: Hai đường tròn (O; 5cm) và (O’, 3cm) cắt nhau. Số các giá trị nguyên mà độ dài OO’ nhận ( đơn vị: cm) là: A. B. C. D. Câu 6: Cho đường tròn (O), M là trung điểm của dây AB, N là trung điểm của dây CD. Nếu AB CD thì A. B. C. OM ON D. OM ON Câu 7: Cho đường tròn (O;R) và điểm A có OA = 2R. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn tâm O ( B là tiếp điểm). Độ dài AB bằng: A. B. C. D. Câu 8: Cho đoạn thẳng AB. Đường tròn (O) đường kính 2cm tiếp xúc với đường thẳng AB. Tâm O nằm trên A. Đường thẳng vuông góc với AB tại A B. Hai đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 1cm C. Hai đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 2cm D. Đường thẳng vuông góc với AB tại B Câu 9: Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O;R). Độ dài cạnh của tam giác bằng: R 3 A. Một kết quả khác. B. 2 R C. D. 2 Trang 1/2
  2. Câu 10: Cho đường tròn (O;R) và các tiếp tuyến AB, AC ( B, C là các tiếp điểm). Biết góc BOC bằng 600. Độ dài OA bằng: R 3 A. B. 2R C. D. R 5 2 Người ra đề: Nguyễn Đình Khang Trang 2/2