Đề khảo sát chất lượng tháng 11 môn Toán Lớp 9

docx 1 trang dichphong 94481
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng tháng 11 môn Toán Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_thang_11_mon_toan_lop_9.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng tháng 11 môn Toán Lớp 9

  1. x x 9 3 x 1 1 Câu 1. Cho biểu thức P : ( với x > 0 và x ≠ 9). 3 x 9 x x 3 x x 1) Rút gọn biểu thức P. 2) Tìm x sao cho P 0 và x ≠ 9). 3 x 9 x x 3 x x 1) Rút gọn biểu thức P. 2) Tìm x sao cho P < -1. 1 1 Câu 2. 1) Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa : ; 1 x 1 3x 2) Tính giá trị các biểu thức sau 1 a)A 3 2 2 b) 3 5 2.3 5 2 1 2 Câu 3. Cho hàm số y = m x – 3 (d1); y = 2mx + 1 – m (d2) 1) Xác định giá trị m để đường thẳng (d1) đi qua điểm A ( 1;-2). 2) Với m = 1 tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) 3) Chứng tỏ rằng đường thẳng (d2) luôn đi qua điểm cố định với mọi giá trị của m. Tìm điểm cố định đó Câu 4. Cho ABC cân tại A. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) đường kính AH. Chứng minh 1) Bốn điểm E,B,F,C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó. 2) Điểm E nằm trên đường tròn tâm O. 3) DE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O 3 x Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của : A ( với )x 0 x x 1