Ma trận đề kiểm tra chương III môn Đại số 7

doc 3 trang mainguyen 26/02/2021 110
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra chương III môn Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_chuong_iii_mon_dai_so_7.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra chương III môn Đại số 7

  1. TRƯỜNG THCS MƯỜNG PỒN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN ĐẠI SỐ 7 Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Tên Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề TNK TNKQ TL TNKQ TL TL TNKQ TL (nội dung,chương ) Q 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số Biết các Nhận Biết các khái niệm biết khái số liệu được niệmtần thống kê, dấu số, mốt tần số. hiệu của dấu Câu 1a,b điều tra hiệu. Câu 4a Câu 1c,d Số câu 2 1 2 5 Số điểm 0,5 1 0,5 2 Tỉ lệ % 5% 10% 5% 20% 2. Bảng “ Tần số'' các giá trị của Biết Biết Biết dấu hiệu cách xác cách cách xác định tần trình định giá số của bày các trị ,tần mỗi dấu số liệu số của hiệu thống dấu hiệu Câu 2 kê bằng Câu 3 bảng tần số Câu 4b
  2. Số câu 1 1 1 3 Số điểm 0,75 1 2,25 4 Tỉ lệ % 7,5% 10% 22,5% 40% 3. Biểu đồ Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng biểu đồ đoạn thẳng Câu 4e Số câu 1 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10% 10% 4.Số trung bình cộng vận dụng tìm,mốt số trung bình cộng của bảng số liệu trong các tình huống thực tế Câu 4c,d
  3. Số câu 2 2 Số điểm 3 3 Tỉ lệ % 30% 30% Tổng số câu: 2 1 3 1 2 1 1 11 Tổng số điểm: 0,5 1 1,25 1 3 2,25 1 10 Tỉ lệ %: 5% 10% 12,5% 10% 30% 22,5% 10% 100% BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (4 điểm) Câu 1a. Nhận biết: Số các giá trị của dấu hiệu Câu 1b. Nhận biết: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu Câu 1c. Thông hiểu: Xác định được tần số của dấu hiệu Câu 1d. Thông hiểu: Xác định được mốt của dấu hiệu Câu 2. Thông hiểu: Xác định được tần số của mỗi dấu hiệu Câu 3. Vận dụng 2: Biết cách xác định giá trị và tần số tương ứng củadấu hiệu II. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 4a. Nhận biết: Dấu hiệu điều tra Câu 4b. Thông hiểu: Biết cách lập bảng tần số liệu thống kê ban đầu Câu 4c. Vận dụng 1: vận dụng tìm mốt của bảng số liệu trong các tình huống thực tế Câu 4d. Vận dụng 1: vận dụng tính số trung bình cộng của dấu hiệu dựa vào bảng số liệu trong các bài toán thực tế Câu 4e. Vận dụng 2: Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng biểu đồ đoạn thẳng.