Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 054 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng

doc 2 trang dichphong 10/08/2021 50
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 054 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_lop_9_ma_de_054_nam_hoc_2018_2019_truon.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 9 - Mã đề 054 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đại Áng

  1. PHÒNG GD & ĐT THANH TRÌ ĐỀ KIỂM TRA – NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 15 Phút; (Đề có 10 câu) (Đề có 2 trang) Họ tên : Lớp : Mã đề 054 Câu 1: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của: A. Ba đường cao của tam giác B. Ba đường phân giác của tam giác C. Ba đường trung tuyến của tam giác D. Ba đường trung trực của tam giác Câu 2: Số điểm chung của một đường thẳng và một đường tròn nhiều nhất là: A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 3: Cho đường tròn (O) đường kính 8cm. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm trên đường tròn bằng A. 4 cm B. 16 cm C. Không xác định được D. 8 cm Câu 4: Hai đường tròn (O; 5cm) và (O’, 3cm) cắt nhau. Số các giá trị nguyên mà độ dài OO’ nhận ( đơn vị: cm) là: A. B. C. D. Câu 5: Một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 12cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng: A. B. C. 16,9 cm D. Một đáp án khác Câu 6: Cho đường tròn (O), M là trung điểm của dây AB, N là trung điểm của dây CD. Nếu AB CD thì A. OM ON B. C. OM ON D. Câu 7: Cho đường tròn (O;R) và điểm A có OA = 2R. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn tâm O ( B là tiếp điểm). Độ dài AB bằng: A. B. C. D. Câu 8: Cho đoạn thẳng AB. Đường tròn (O) đường kính 2cm tiếp xúc với đường thẳng AB. Tâm O nằm trên A. Đường thẳng vuông góc với AB tại B B. Hai đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 2cm C. Đường thẳng vuông góc với AB tại A D. Hai đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 1cm Câu 9: Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O;R). Độ dài cạnh của tam giác bằng: R 3 A. B. Một kết quả khác. 2 R C. D. 2 Trang 1/2
  2. Câu 10: Cho đường tròn (O;R) và các tiếp tuyến AB, AC ( B, C là các tiếp điểm). Biết góc BOC bằng 600. Độ dài OA bằng: R 3 A. R 5 B. 2R C. D. 2 Người ra đề: Nguyễn Đình Khang Trang 2/2