Đề cương ôn tập Đại số 9 - Chương II: Hàm số và đồ thị

docx 1 trang dichphong 7440
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Đại số 9 - Chương II: Hàm số và đồ thị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_dai_so_9_chuong_ii_ham_so_va_do_thi.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập Đại số 9 - Chương II: Hàm số và đồ thị

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG II – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1: Cho y = (1 – 2m).x + m – 2 . Xác định m để: a) ĐTHS đi qua gốc tọa độ b) ĐTHS đi qua điểm A(-2; 3) c) ĐTHS cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 d) ĐTHS cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 Bài 2: Xác định đường thẳng (d): a) Đi qua 2 điểm A(0; -2) và B(1; 1) b) Đi qua 2 điểm C(3; 1) và D(-3; -3) Bài 3: 3 điểm A, B, C có thẳng hàng không, biết: a) A(0; 1), B(1; 2), C(-2; -1) b) A(0; -1), B(1; 1), C(-1; -2) Bài 4:Cho (d): y = -2x + 3 a) Tìm tọa độ giao điểm A, B của ĐTHS lần lượt với Ox, Oy b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) c) Tính khoảng cách từ C(0; -2) đến đường thẳng (d) Bài 5: Xác định hàm số y = ax + b biết ĐTHS cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 Bài 6: Cho (d1): y = 3x – 2m + 1; (d2): y = (3m – 1)x + 5. Tìm m để: a) (d1) // (d2) b) (d1)  (d2) c) (d1) cắt (d2) d) (d1)  (d2) e) (d1) cắt (d2) tại cùng một điểm trên trục tung Bài 7: a) Cho M(4; -1) và (d): y = -5x + 2. Viết ptđt (d/) song song với (d) và đi qua M b) Cho N(1; -4) và (d): y = 3x - 5. Viết ptđt (d/) vuông góc với (d) và đi qua N