Kiểm tra (tiết 16) môn Hóa học 8 - Đề 2 - Trường THCS Phương Trung

doc 2 trang mainguyen 25/02/2021 2090
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra (tiết 16) môn Hóa học 8 - Đề 2 - Trường THCS Phương Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_tiet_16_mon_hoa_hoc_8_de_2_truong_thcs_phuong_trung.doc

Nội dung text: Kiểm tra (tiết 16) môn Hóa học 8 - Đề 2 - Trường THCS Phương Trung

  1. Trường THCS Phương Trung KIỂM TRA ( Tiết 16 ) Họ và tên: Môn : HÓA HỌC 8 Lớp : 8 Năm học: 2017 - 2018 Điểm Lời phê của giáo viên Đề 2 I. Trắc nghiệm (3,5 điểm) A- Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu dưới đây: (2điểm) Câu 1. Một hợp chất có công thức hoá học H2S, hãy cho biết nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị mấy? A. I B. II C. III D. IV Câu 2. Nhiều chất trộn lẫn vào nhau, gọi là: A. Hỗn hóngB. Hỗn tạpC. Hỗn hợpD. Dung dịch Câu 3. Nước tinh khiết có tính chất vật lí: 0 o 0 o 0 o 0 o A. t nc=0 C, t s=100 C, D=1 g/ml B. t nc=10 C, t s=100 C, D=1 g/ml 0 o 0 o 0 o 0 o C. t nc=100 C, t s=10 C, D=1 g/ml D. t nc=10 C, t s=10 C, D=1 g/ml Câu 4. Trong các hạt sau, hạt nào mang điện tích âm: A. Nơtron B. Prôton C. Electron D. Hạt nhân Câu 5. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là: A. cU; B. cu; C. CU; D. Cu. Câu 6. Công thức hoá học của đơn chất phi kim như: hiđrô, oxi, clo có dạng như thề nào? A. A B. A 2 C. A xBy D. A xByCz II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: a. Các cách viết sau: 2Cu, 5K, 2O2, 3H2 chỉ ý gì? b. Cho hợp chất sau : Axit sunfuric, tạo bởi 2H, 1S và 4O. Hãy viết công thức hóa học và nêu ý nghĩa của công thức hóa học trên. Câu 2: a. Tính hóa trị của Mg và Ca trong các hợp chất sau, biết Cl(I) và nhóm PO4 (III). MgCl2 , Ca3(PO4)2 b. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi: Nhôm hoá trị (III) và oxi. Nguyên tố Sắt (III) và nhóm nguyên tử SO4 (II) Câu 3: Nguyên tử A có trổng số các loại hạt (n + p+e) bằng 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A. Câu 4: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi nguyên tố X và nguyên tố Y biết: - Hợp chất giữa X và nhóm SO4 là X2(SO4)3 - Hợp chất giữa Y với nguyên tố H là H3Y Câu 5: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần. a)Tính phân tử khối của hợp chất. b)Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.