Đề thi hsg lớp 9 cấp huyện - Môn: Tin Học

doc 7 trang hoaithuong97 142144
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hsg lớp 9 cấp huyện - Môn: Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hsg_lop_9_cap_huyen_mon_tin_hoc.doc

Nội dung text: Đề thi hsg lớp 9 cấp huyện - Môn: Tin Học

  1. PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014- 2015 VĨNH TƯỜNG MÔN: TIN HỌC (Thời gian làm bài: 150 phút) Bài 1(3 đ) Đếm ngày (Countdays). Tên file bai1.pas Bố bạn Minh thường đi công tác xa nên ở nhà chỉ có hai anh em Minh và mẹ. Mỗi lần về nhà bố Minh thường mua cho hai anh em rất nhiều quà. Để tính xem mỗi đợt bố đi công tác hết bao nhiêu ngày (tính cả ngày đi và ngày về), Minh cất đi một tờ lịch mỗi ngày, như vậy để biết bố đã đi được bao nhiêu ngày, Minh chỉ cần đếm số tờ lịch đang cất giữ tính từ ngày bố đi là xong. Minh muốn nhờ em viết một chương trình Pascal có thể tính số ngày tính từ ngày a tháng b năm c đến hết ngày x tháng y cùng năm c. Dữ liệu nhập vào từ bàn phím (đảm bảo cho kết quả): gồm 02 dòng : +Dòng 1 : Ghi 3 số a, b, c cách nhau một dấu cách +Dòng 2 : Ghi 3 số x, y, c cách nhau một dấu cách Dữ liệu ra : Số ngày tương ứng Ví dụ : Nhập vào In ra 19 2 2014 61 20 4 2014 Bài 2(2 đ) Chuẩn hóa văn bản (ReCotext) Tên file bai2.pas Em gái Minh năm nay học lớp 1, đang tập viết chính tả. Vì vậy, khi chép lại đoạn văn vẫn còn mắc lỗi như: Sau dấu chấm không viết hoa chữ cái đầu tiên, các từ cách nhau thưa thớt không đều, Em hãy viết một chương trình pascal giúp Minh dễ dàng sửa sai cho em gái, với các yêu cầu sau : -Không có dấu cách hai đầu câu. -Các từ cách nhau đúng 1 dấu cách. -Sau dấu chấm, chữ cái đầu tiên phải viết hoa. -Nếu có kí tự khác chữ cái, khác dấu chấm, dấu phảy và khác chữ số từ 0 đến 9 thì xóa bỏ kí tự đó đi. Dữ liệu vào : Từ bàn phím một xâu kí tự S (có độ dài không quá 255 kí tự) biểu thị đoạn văn bản cần chỉnh sửa (tiếng việt không dấu). Dữ liệu ra : In ra màn hình đoạn văn bản đã chỉnh sửa theo yêu cầu trên. Ví dụ : Nhập vào In ra He nam 201/4, ca;; nha di He nam 2014, ca nha di Hue. Da co ve xe Hue. da co ve xe% hoa cho ca hoa cho ca nha. Bo thue xe cho ra ga. nha. bo thue xe*+ cho ra ga.
  2. Bài 3(3 đ). Dãy con không tăng lớn nhất Tên file bai3.pas Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một dãy gồm N số nguyên a1,a2 , ,an ( 3 N 100, ai 1000,i 1, ,n ) . Hãy xóa bỏ một vài phần tử của dãy trên sao cho dãy còn lại tạo thành một dãy không tăng có độ dài lớn nhất. Dữ liệu vào :gồm 2 dòng : -Dòng 1 : số N. -Dòng 2: N số nguyên ai , các số trên cùng một dòng, mỗi số cách nhau một dấu cách. Dữ liệu ra : In ra màn hình dãy con thỏa mãn (chỉ cần in ra một dãy thỏa mãn) Ví dụ : Nhập vào In ra 9 9 9 7 4 1 9 -1 0 9 10 7 4 5 1 Bài 4 (2 đ) Chia vật Tên file chương trình DivLiberty.PAS Trong một gia đình nông dân có bốn người con, khi các con đến tuổi trưởng thành, người cha gọi các con tới và nói: “Cả đời làm lụng vất vả của cha mẹ, có tích trữ được một số của cải là các đồ vật có giá trị. Nay muốn chia cho các con ”. Người cha có N đồ vật, đồ vật thứ i có giá trị là a[i]. Người cha muốn chia N đồ vật trên cho 4 người con sao cho độ chênh lệch giữa tổng giá trị các đồ vật mà mỗi người con nhận được là nhỏ nhất. Yêu cầu: Hãy giúp người cha tìm một cách chia N đồ vật theo yêu cầu như trên. Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DivLiberty.inp gồm: Ví dụ Dòng 1: Số nguyên N là số đồ vật cần chia (4 ≤ DivLiberty.inp DivLiberty.out N ≤ 100). Dòng 2: Gồm N số nguyên a[i] là giá trị của 7 1 đồ vật thứ i 3 12 8 9 5 10 4 1 6 (1 ≤ a[i] ≤ 100), mỗi số ghi cách nhau một dấu cách. 2 3 5 Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản DivLiberty.out gồm: 4 7 Dòng 1: Chứa độ chênh lệch nhỏ nhất tìm được. Bốn dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi thứ tự các đồ vật mà người con thứ 1, 2, 3, 4 nhận được.
  3. PHÒNG GD – ĐT HDC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VĨNH TƯỜNG NĂM HỌC : 2014 – 2015 Môn : TIN HỌC 9 Bài 1(3 đ) Đếm ngày (Countdays) Test Nhập vào In ra Điểm 1 1 2014 18 1 1 đ 18 1 2014 20 2 2000 170 2 1 đ 7 8 2000 23 8 2013 101 3 1 đ 1 12 2013 Bài 2(2 đ) Chuẩn hóa văn bản (ReCotext) Tên file bai2.pas Test Nhập vào In ra Điểm @nam 19()()23, ba o nam 1953, ba o Hue. Hue. thua do, H’’’’ue la thu do. gio Thua do, Hue la thu 1 1 đ H++ue da la co do. do. Gio Hue da la co do. Ngay 30 th{{\\ang 4 nam Ngay 30 thang 4 nam 19###75 la ngay giai phong 1975 la ngay giai hoan toan mien Nam, thong phong hoan toan mien 2 1 đ nhat dat nuoc. den nay, d===a Nam, thong nhat dat duoc hon 30 nam. nuoc. Den nay, da duoc hon 30 nam. Bài 3(3 đ). Dãy con không tăng lớn nhất Đ Te i Nhập vào In ra st ể m 10 1 1 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 đ 15 1 2 6 0 100 7 8 5 -1 7 6 101 5 11 -2 -3 1 100 8 7 6 5 -2 -3 đ
  4. 4 1 1 1 3 1 1 2 3 đ Bài 4 (2 đ) Chia vật Tên file chương trình DivLiberty.PAS Ví dụ DivLiberty.inp DivLiberty.out Điểm 10 1 21 7 7 9 10 6 8 5 1 10 4 7 8 2 3 6 1 đ 5 10 9 1 5 12332 1 12 123 1234 12345 1 2 3 1 đ 4 5