Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 8 - Trường THCS Trường Sơn

docx 3 trang mainguyen 24/02/2021 920
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 8 - Trường THCS Trường Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_8_truong_thcs_truong_son.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 8 - Trường THCS Trường Sơn

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN Năm học : 2017 – 2018 === o0o === MÔN :Công nghệ 8 Thời gian: 45 phút A/ Ma trận đề kiểm tra CÊp ®é VËn dông NhËn biÕt Th«ng hiÓu Céng Tªn CÊp ®é thÊp CÊp ®é cao chñ ®Ò ( néi dung) TNKQ TL TNKQ TL BiÕt ®­îc c«ng BiÕt ®­îc Chñ ®Ò 1 : dông BiÕt ®­îc øng dông c«ng dông Máy biến áp MBA 1 vµ c¸ch sö dông cña MBA1 một pha pha dïng MBA 1pha pha trong gia ®×nh Sè c©u 1 1 1 3 Sè ®iÓm 0,25® 1 ® 3® 4,5® Tû lÖ % 5% 10% 30% 45% BiÕt ®­îc ®iÖn ¸p Chñ ®Ò 2: cña §Æc ®iÓm vµ cÊu m¹ng t¹o cña m¹ng ®iÖn ®iÖn trong nhµ trong nhµ ë n­íc ta Sè c©u 1 1 Sè ®iÓm 0,5® 0,5® Tû lÖ % 5% 5% BiÕt ®­îc mét sè biÖn Chñ ®Ò 4: ph¸p AT§ An toµn ®iÖn trong ®êi sèng Sè c©u 1 1 Sè ®iÓm 0,5® 0,5® Tû lÖ % 5% 5% Chñ ®Ò 5: TiÕt kiÖm ®iÖn Sö dông hîp lÝ n¨ng trong vµ tiÕt kiÖm ®iÖn sinh ho¹t n¨ng Sè c©u 1 1 Sè ®iÓm 0,5® 0,5® Tû lÖ % 5% 5% Chñ ®Ò 6: ®å dïng lo¹i Lùa chän ®Ìn ®iÖn quang- ®Ìn chiÕu s¸ng sîi ®èt ®Ìn phï hîp huúnh quang Sè c©u 1 1 Sè ®iÓm 0,5® 0,5® Tû lÖ % 5% 5% Chñ ®Ò 7 tÝnh to¸n ®­îc
  2. TÝnh to¸n ®iÖn ®iÖn n¨ng tiªu n¨ng tiªu thô thô trong gia trong gia ®×nh ®×nh Tæng sè c©u 3 1 1 1 3 9 Tæng sè ®iÓm 1,5 1 ® 0,5® 3® 4® 10 Tû lÖ % 15% 10% 5% 30% 40% 100% B/ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II I. Trắc nghiệm(3 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất Câu 1. Để thay đổi giá trị điện áp của mạng điện trong nhà ta dùng : a.Động cơ điện b. Đèn sợi đốt c. Máy biến áp d. Bàn là Câu2. Mạng điện sinh hoạt ở nước ta có điện áp là: a. 110V b. 380V c. 220V d. 200V Câu3. Cầu dao thuộc loại thiết bị điện nào ? a. Thiết bị lấy điện b. Thiết bị đóng- cắt c. Cả hai loại thiết bị trên d. Thiết bị bảo vệ Câu 4. Hành động nào dưới đây là không vi phạm an toàn đối với lưới điện cao áp: a. Xây nhà xa đường dây điện cao áp. b. Thả diều nơicó dây điện. c. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp. d. Đứng ở gần nhìn lên cột điện cao áp. Câu 5. Đèn huỳnh quang có ưu điểm so với đèn sợi đốt là: a. Không cần chấn lưu. b. Tiết kiệm điện năng. c. Ánh sáng liên tục. d. Giá thành rẻ. Câu 6: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng a. Tan học không tắt đèn phòng học. b. Khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng c. Khi xem ti vi tắt đèn bàn học. d. Vừa xem tivi vừa bật đèn ở bàn học Câu 7: Hành động nào dưới đây dễ gây tai nạn điện a. Đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. b. Không cắm phích điện vào ổ điện khi tay ướt. c. Không cắt nguồn điện trước khi sửa chữa. d. Rút phích điên trước khi di chuyển đồ dùng. Câu 8: Chọn các từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống( )trong các câu sau để được câu đúng: Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt: khi đóng điện .chạy trong làm dây tóc lên đến ,dây tóc đèn II. TỰ LUẬN : (7điểm ) Câu 1: (3đ) Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện như sau: TT Đồ dùng điện Công Số lượng Thời gian sử dụng trong Điện năng tiêu thụ trong suất ngày t (h) một ngày A (Wh) P(W) 1 Đèn sợi đốt 70 2 8 2 Quạt điện 75 4 4 3 Đèn huỳnh quang 45 2 4 4 Đèn compact 20 2 3 5 Máy bơm nước 370 1 1 6 Bình nước nóng 2500 1 1,5 Tổng điện năng tiêu thụ trong ngày: a. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng(30 ngày) của hộ gia đình trên(đổi ra KWh) b. Tính tiền điện gia đình phải trả(biết 1 KWh giá là 1150 đồng) Câu 2:(3,0)Nêu cấu tạo và công dụng của máy biến áp một pha?. Nêu yêu cầu khi sử dụng máy biến áp một pha? Câu 3:(1 đ) Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường ?
  3. Hết C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1(0,25đ) Câu2(0,25đ) Câu 3(0,25đ) Câu 4(0,25đ) Câu 5(0,25đ) Câu 6(0,25đ) c C b A b c Câu 7(0,25đ) C Câu 8: dòng điện, dây tóc, nóng lên, nhiệt độ, phát sáng- mỗi ý đúng (0,25 đ) II/ Phần tự luận (7đ) Câu 1: (3đ) Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện như sau: TT Đồ dùng điện Công Số lượng Thời gian sử dụng trong Điện năng tiêu thụ trong suất ngày t (h) một ngày A (Wh) P(W) 1 Đèn sợi đốt 70 2 8 1120 2 Quạt điện 75 4 4 1200 3 Đèn huỳnh quang 45 2 4 360 4 Đèn compact 20 2 3 120 5 Máy bơm nước 370 1 1 370 6 Bình nước nóng 2500 1 1,5 3750 Tổng điện năng tiêu thụ trong ngày: 6920 a/ A tháng = A ngày x 30 = 6,92 x 30 = 207,6 (KWh) b/ Số tiền điện phải trả 1150 x 207,6 = 238.740 đồng Câu 2:(3,0)Nêu cấu tạo và công dụng của máy biến áp một pha?. Nêu yêu cầu khi sử dụng máy biến áp một pha? Cấu tạo của máy biến áp một pha: - Lõi thép - Dây quấn Yêu cầu khi sử dụng máy biến áp: - Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. - Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức - Đặt máy biến áp nơi khô, ráo, thoáng gió, sạch sẽ, ít bụi - Máy biến áp lâu không sử dụng, trước khi sử dụng cần dùng bút thử điện kiểm tra xem có rò điện ra vỏ không Câu 3:(1 đ) - Tiết kiệm điện năng có lợi ích về kinh tế của gia đình ( 0,25 đ) - Tiết kiệm điện năng có lợi ích tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, than hạn chế khí thải ra môi trường .(0,25đ) - Tiết kiệm điện năng có lợi ích xã hội không phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng (0,5 đ)