Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 24

docx 1 trang Hùng Thuận 24/05/2022 3210
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_24.docx
  • texde24-tp.tex

Nội dung text: Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 24

  1. ĐỀ 24 Câu 1: Giải các phương trình lượng giác sau: a) cos 2x 3sin x 2 0 ; b) cos x 3 sin x 2 . 5  7  ĐS: a) S k2 ; k2 ; k2  b) S k2 ; k2 . 2 6 6  12 12  Câu 2: Trên kệ sách có 12 quyển sách gồm có 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện tranh và 2 quyển cổ tích. Lấy 3 quyển từ kệ sách, hỏi có bao nhiêu cách để lấy được đúng 2 quyển tiểu thuyết? ĐS: 48 cách. 20 40 3 x Câu 3: Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển 2x . 2 ĐS: 184756. Câu 4: Trong một hộp chứa 8 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 5 viên bi đỏ. Lây ngẫu nhiên ra 4 viên bi. Tính xác suât sao cho a) 4 viên bi lấy ra gồm 3 viên bi đỏ, 1 viên bi trắng. b) 4 viên bi lấy ra không đủ cả ba màu. 20 ĐS: a) P(A) 969 163 b) . 323 u7 u10 20 Câu 5: Hãy tìm số hạng đầu tiên u1 , công sai d của cấp số cộng biết . u1 5;d 2 . S8 16 Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của cạnh BC,CD. a) Chứng minh MN ‖ (SBD) . b) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (SBD) . c) Lấy Q là điểm thuộc đoạn SM (Q không trùng với S và M) . Tìm giao điểm giữa AQ và (SBD) .