Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Hóa 8

docx 4 trang mainguyen 24/02/2021 3480
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Hóa 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ky_i_mon_hoa_8.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Hóa 8

  1. Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở Cộng mức cao hơn (nội dung, chương ) TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Nguyêntử. - Biết cấu tạo - Hiểu mỗi kí -Tính nguyên tử Nguyên tố hoá nguyên tử gồm hiệu hóa học còn khối → tên học các loại hạt p, e, chỉ 1 nguyên tử nguyên tố hóa n và nguyên tử của nguyên tử học trung hòa về của nguyên tố điện. đó. - Biết nguyên tử khối của nguyên tố hóa học. - Biết KHHH của 1 số nguyên tố hóa học Số câu SC: 4 SC 1/4 SC 1/2 Số câu SĐ: 2 4+1/4+1/2 Số điểm Tỉ lệ % SĐ 0,5 SĐ 0,5 3 điểm= 30.% 2. Đơn chất- Tính phân tử Hợp chất- Phân khối của một tử phân tử Số câu SC 1/2 Số câu 1/2 0,5điểm= 5% Số điểm Tỉ lệ % SĐ 0,5 3-CTHH – Hoá - Biết CTHH của - Viết được - Tính hóa trị của trị đơn chất chỉ có 1 CTHH của chất một nguyên tố. KHHH cụ thể khi biết tên các nguyên - Lập CTHH dựa - Biết CTHH của tố và số nguyên vào hóa trị hợp chất có 2 tử của mỗi KHHH trở lên. nguyên tố tạo - Biết hóa trị của nên 1 phân tử. 1 số nguyên tố - Nêu được ý và 1 số nhóm nghĩa của CTHH nguyên tử. Số câu SC 2 SC 2 SC SC 1 Số câu 6+3/4 1+3/4 Số điểm Tỉ lệ % SĐ 2 SĐ 1 SĐ 1 6,5điểm=65% SĐ 2,5
  2. Tổng số câu Số câu 6 Số câu 4 Số câu 2 Số câu 12 Tổng số điểm Số điểm 4 Số điểm 3 Số điểm 2 Số điểm 10 Tỉ lệ % 40% 40% 20% 100% PHẦN I.TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN(3,0đ) Bài 1. Khẳng định nào sau đây đúng? Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa: A. Số nguyên tử trong mỗi chất. B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. C. Số nguyên tố tạo ra chất. D. Số phân tử của mỗi chất. Bài 2. Đốt photpho trong oxi thu được chất điphotphopentaoxit. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hóa học trên. A. Photpho + điphotphopentaoxit khí oxi B. Photpho khí oxi + điphotphopentaoxit C. Photpho + khí oxi điphotphopentaoxit D.Cả A,B và C đều đúng. Câu 3. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là: A. cU; B. cu; C. CU; D. Cu. Câu 4. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH A. 3 đơn chất và 3 hợp chất B. 5 đơn chất và 1 hợp chất C. 2 đơn chất và 4 hợp chất D. 1 đơn chất và 5 hợp chất Câu 5. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt : A. Electron B. Proton C. Nơtron D. A, B và C Câu 6. Phân tử khối của hợp chất CuO là: A. 50 đvC B. 60 đvC C. 70 đvC D.80 đvC PHÂN II.TỰ LUẬN(7,0 Đ) Bài 1. (1,0)Canxi cacbonat là phần chính của đá vôi.
  3. a. Khi thả cục đá nhỏ này vào axit clohiđric thì thấy sủi bọt (khí cacbon đioxit) và tạo thành dung dịch nuối canxi clorua. b. Nếu nung cục đá vôi trên ở nhiệt độ thích hợp thì cũng thấy tạo ra chất khí (cacbon đioxit) và chất bột màu trắng (canxi oxit) Hãy viết phương trình chữ của các phản ứng trên. Bài 2:(1,0) Trong các hợp chất của sắt: FeO ; Fe2O3 ; Fe(OH)3 ; FeCl2, thì sắt có hóa trị là bao nhiêu ? Câu 3: (1,0)Công thức nào sau đây viết sai: K2O, Fe(OH)3, NaO, CaO Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai (Ba = 137, S = 32, O = 16, C = 12, Ca = 40, N = 14) Bài 4.(2,0) a.Một nguyên tử A nặng hơn nguyên tử oxi 2 lần. Viết kí hiệu và gọi tên nguyên tố X. b.Một nguyên tử B nhẹ hơn nguyên tử brom 2 lần. Viết kí hiệu và gọi tên nguyên tố B. c.Một nguyên tử X nặng hơn nguyên tử oxi 2,5 lần. Xác định tên và KHHH của X. d.Một nguyên tử Y nhẹ và có khối lượng chỉ bằng 0,3 lần khối lượng nguyên tử canxi. Xác định tên và KHHH của Y. Bài 5.(2,0) Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố Na. Lập công thức hóa học của X? ĐÁP ÁN PHẦN I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3,0) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C D C D D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PHẦN II.TỰ LUẬN(7,0) CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 a. canxi cacbonat + axit clohiđric → muối canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước b. Canxi cacbonat → canxi oxit + khí cacbon đioxit 2 Fe có hóa trị II trong FeO và FeCl2
  4. Fe có hóa trị III trong Fe2O3 và Fe(OH)3. 3 Công thức hóa học viết sai là : NaO viết lại là Na2O 4 a. A là lưu huỳnh, S. b. B là canxi, Ca. c. X là canxi, Ca. d. Y là cacbon, C 5 Gọi công thức của X là NaxOy - Khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất là - Trong một mol phân tử hợp chất X có - Ta có Suy ra công thức của X là Na2O