Đề kiểm tra cuối học kì II Môn Toán 8 (Đề 2) - Trường THCS Tân Viên

doc 5 trang mainguyen 24/02/2021 1990
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II Môn Toán 8 (Đề 2) - Trường THCS Tân Viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_8_de_2_truong_thcs_tan_v.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II Môn Toán 8 (Đề 2) - Trường THCS Tân Viên

  1. UBND HUYỆN AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN MÔN: Toán 8 Thời gian làm bài: 90’ I. MA TRẬN ĐỀ. Vận dụng Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ Cộng Chủ đề Cấp độ thấp cao Xác định được PT bậc Vận dụng Phương trình bậc nhất , nghiệm được các bước nhất một ẩn của PT bậc giải toán bằng nhất và PT cách lập PT tích Số câu 3 1 4 Số điểm 1,5 điểm 2,5 điểm 4 điểm Tỉ lệ % 15% 25% 40% Bất phương trình Giải bất PT và 1 1 bậc nhất một biểu diễn tập 0,5 điểm 0,5 điểm ẩn,bất đẳng thức nghiệm 5% 5% Số câu 2 2 Số điểm 1,5 điểm 1,5 điểm Tỉ lệ % 15% 15% Vận dụng các định lý để Tam giác đồng chứng minh các trường hợp dạng đồng dạng của hai tam giác Số câu 2 1 3 Số điểm 2,5 điểm 1 điểm 3,5 điểm Tỉ lệ % 25% 10% 35% Vận dụng được các công thức Hình lăng trụ, hình tính diện tích, chóp đều thể tích các hình đã học Số câu 1 1 Số điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Tỉ lệ % 5% 5% Tổng số câu 1 2 5 10 câu Tổng số điểm 1 điểm 1,5 điểm 6,5 điểm 1,5 điểm 10 điểm Tỉ lệ % 10% 15% 65% 15% 100% II. ĐỀ BÀI Bài 1.(1.5 điểm ): Giải phương trình : a) 3x – 2 = 2x + 5 x + 5 x 2 x + 1 b) = 4 6 3
  2. 2x 5 3x 2 c) 5 x 3 x Bài 2. (1,5 điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên truc số: a) 1 + 2( x – 1) > –3x 2 3x x + 7 b) 2 + 5 2 Bài 3. (2,5 điểm ) Một ôtô đi từ TPHCM đến Phan Thiết với vận tốc 60km/h. Khi trở về trên cùng tuyến đường đó, ôtô chạy với vận tốc 40km/h nên thời gian về mất nhiều hơn thời gian đi là 2 giờ 10 phút. Tính quãng đường từ TPHCM đến Phan Thiết. Bài 4. (3,5 điểm).Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH H BC). a) Chứng minh: HBA ഗ ABC b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH. c) Trong ABC kẻ phân giác AD (D BC). Trong ADB kẻ phân giác DE (E AB); trong ADC kẻ phân giác DF (F AC). EA DB FC Chứng minh rằng:   1 EB DC FA Bài 5. (0.5 điểm): Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều sau đây ? 315 x 313 x 311 x 309 x Bài 6 . (0,5điểm): Giải phương trình sau: 4 0 101 103 105 107 III. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM Bài Câu Nội dung Điểm a 3x – 2 = 2x + 5 3x 2x 5 2 x 7 0,25 Vậy phương trình có tập nghiệm S= 7 Bài 1 b x 5 x 2 x 1 ( 1,5 b) điểm) 4 6 3 3( x + 5 ) – 2( x – 2 ) = 4( x + 1 ) 0,25 – 3x = – 15 x = 5
  3. Vậy phương trình có tập nghiệmS 5 0,25 2x 5 3x 2 c) 5 ĐKXĐ : x 0 ; x – 3 c x 3 x 0,25 x(2x + 5) + (3x + 2)(x + 3) = 5x(x + 3) 0,25 5x2 +16x +6 = 5x2 +15x x = –6 Vậy phương trình có tập nghiệm S 6 0,25 Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên truc số: Bài 2 a) 1 + 2( x – 1) > – 3x ( 1,5 1 + 2x – 2 > – 3x 0,25đ điểm) x > 1/5 025đ PT có nghiệm là x>1/5 Biểu diễn tập nghiệm trên trục số ( 0,25đ 0 1/5 2 3x x + 7 b) 2 + 5 2 20 + 2(2 – 3x) ≥ 5(x + 7) 0,25đ 20 + 4 – 6x ≥ 5x +35 – 11x ≥ 11 025đ x –1 x / x 1 Biểu diễn tập nghiệm trên trục số ]/////////////////////////////////// -1 0 0,25đ Gọi quãng đường từ TPHCM đến Phan Thiết là x ( km ); ( x > 0) 0,25 x Thời gian xe đi từ TPHCM đến Phan Thiết là : giờ 60 0,5 Bài 3 x 0,5 ( 2,5 Thời gian xe về từ Phan Thiết đến TPHCM là : giờ 40 điểm) 13 0,25 2 giờ 10 phút = giờ 6 x x 13 0,25 Theo đề bài, ta có phương trình : = 40 60 6 0,25 Giải phương trình : x = 260 ( TMĐK ) 0,25 Vậy quãng đường AB dài 260km. 0,25
  4. Bài 4: (3,5 A điểm) F 0,5 E B H D C a)Xét HBA và ABC có: 0 A HB B AC 90 ; A BC chung 0.5 HBA ഗ ABC (g.g) 0.25 b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác ABC ta có: BC 2 AB2 AC 2 2 2 2 0,25 = 12 16 20 0,25 BC = 20 cm Ta có HBA ഗ ABC (Câu a) AB AH 12 AH 0,25 BC AC 20 16 12.16 AH = = 9,6 cm 0,25 20 EA DA 0,25 c) (vì DE là tia phân giác của góc ADB) EB DB FC DC 0,25 (vì DF là tia phân giác của góc ADC) FA DA EA FC DA DC DC 0,5   (1) EB FA DB DA DB EA FC DB DC DB EA DB FC DB 0,25 (1)      1 (nhân 2 vế với ) EB FA DC DB DC EB DC FA DC Bài 5 (0,5 điểm) Nửa chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều : 0,25 P = 4.6 : 2 = 12 cm D.tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều 0,25 S = p.d = 12 . 10 = 120 cm2 Bài 6 315 x 313 x 311 x 309 x 4 0 (0,5 101 103 105 107 điểm) 315 x 313 x 311 x 309 x 1 1 1 1 0 101 103 105 107 416 x 416 x 416 x 416 x 0 0,25 101 103 105 107
  5. 1 1 1 1 416 x 0 101 103 105 107 1 1 1 1 416 – x = 0 (vì 0 ) 101 103 105 107 0,25 x = 416 Vậy pt có tập nghiệm S = {416} Tân Viên, ngày 12 tháng 3 năm 2018 Tổ chuyên môn Nhóm chuyên môn GV ra đề Nguyễn Thị Lan Anh