Đề kiểm tra cuối học kì II môn Địa lý 7 - Trường THCS Tân Viên

doc 8 trang mainguyen 24/02/2021 1890
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Địa lý 7 - Trường THCS Tân Viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_dia_ly_7_truong_thcs_tan_vien.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Địa lý 7 - Trường THCS Tân Viên

  1. UBND HUYỆN AN LÃO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Địa lí 7 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ Chủ đề cao TN TL TN TL T TL TN TL Cộng N - HS nhận HS -HS Vận dụng 1. Châu biết được trình giải kiến thức Âu vị trí tiếp bày thích kỹ năng giáp ,diện đặc khí hậu đã học để tích, điêm phía rút ra thành địa Tây ấm nhận xét phần hình , nhiều về cơ cấu chủng tộc Châu mưa kinh tế của Châu Âu hơn của một Âu phía số quốc Đông gia ở Châu Âu Số câu 3 câu 1 câu 1 câu 1 câu 6 câu Số điểm 0,75 đ 2.0đ 0,25đ 3 đ 6 đ Tỉ lệ % 7,5% 20% 2,5% 3o% 6o% 2. Châu HS nhận Nam Cực biết được thời gian kí “Hiệp ước Nam Cực”,loài động vật nao có nguy cơ tuyệt chủng Số câu 2câu 2câu Số điểm 0,5đ 0,5đ Tỉ lệ % 5% 5% 3. Châu - HS nhận - HS Đại Dương biết tỉ lệ giải dân nhập thích
  2. cư, mật độ được dân số nguyên thấp nhất nhân khiến cho các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương Số câu 2 câu 1 câu 3 câu Số điểm 0,5 đ 3đ 3,5 đ Tỉ lệ % 5% 30% 35% Định hướng phát triển năng lực: - Chung: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề - Chuyên biệt: Năng lực xử lý số liệu thống kê, tư duy Tổng số câu 7 câu 1 câu 1 câu 1 câu 1 câu 11câu Tổng số điểm 1,75đ 2.0đ 0,25đ 3 đ 3 đ 10đ Tỉ lệ % 17,5% 20% 2,5% 30% 3o% 100% 1
  3. UBND HUYỆN AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Địa lí 7 Thời gian làm bài: 45phút Đề thi có 01 trang A/ Phần trắc nghiệm(2.0 điểm): Câu1 :Diện tích Châu ÂU là bao nhiêu? A. 10 triệu km2 B.14,1 triệu km2 C 30 triệu km2 D. 42 triệu km2 Câu 2: Châu Âu tiếp giáp với châu lục và đại dương nào? A. Châu Á, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương. B. Châu Á , Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải. C. Châu Á , Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Bắc Băng Dương. D. Châu Á , Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương Câu 3: Loài động vật nào sau đây ở Nam Cực đang có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt? A. Hải báo B. Hải cẩu C. Chim cánh cụt D. Cá voi xanh Câu 4. “Hiệp ước Nam cực” được 12 quốc gia trên thế giới ký kết vào năm nào? A. 1949 B.1959 C. 1969 D. 1979 Câu 5 Người dân nhập cư ở châu Đại dương chiếm khoảng bao nhiêu %? A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% Câu 6: Châu lục có mật độ dân số thấp nhất? A. Châu Âu C.Châu Mĩ C. Châu Phi D. Châu Đại Dương Câu 7: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? A. Ơ-rô-pê-ô-ít B. Môn-gô-lô-it C. Nê-grô-it D. Ô-xtra-lô-it Câu 8: Phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm,nhiều mưa hơn phía Đông vì? A. Ven biển phía Tây có dòng biển nóng chảy ven bờ B. Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền C. Gió Tây ôn đới thường xuyên hoạt động mang hơi ấm và ẩm của biển vào đất liền D. Ven biển phía Tây có dòng biển nóng chảy ven bờ và gió Tây ôn đới thường xuyên hoạt động mang hơi ấm và ẩm của biển vào đất liền B. Tự luận(8.0điểm): Câu 1 (2 điểm): Trình bày đặc điểm và sự phân bố các loại địa hình chính của Châu Âu? Câu 2(3 điểm): Nguyên nhân nào khiến cho các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương được gọi là "Thiên đàng xanh" của Thái bình Dương? Câu 3 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau: cơ cấu kinh tế của Pháp và UCRai-na (năm 2001). Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP % Tên nước Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Pháp 3.0 26.1 70.9 UCRai-na 14 38.5 47.7 2
  4. Qua bảng số liệu trên em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U- Crai-na? HẾT II. ĐÁP ÁP - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: ĐỊA LÝ 7 A. Tr¾c nghiÖm (2®) Mỗi đáp án đúng được 0,25đ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C D B C D A D B. Tự luận (8đ) Nội dung Điểm Câu 1 (2 điểm): - Núi trẻ: phân bố phía Nam, phía Tây và Trung Âu, địa hình có dạng đỉnh 0.75 nhọn, cao, sườn dốc - Đồng bằng trải dài từ Tây sang Đông chiếm 2/3 diện tích châu Lục 0.5 - Núi già: ở phía Bắc và trung tâm lục địa, đỉnh tròn, thấp, sườn thoải 0.75 Câu 2 (3 điểm): - Tại vì phần lớn các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương có khí hậu nóng 1 ẩm, điều hòa - Mưa nhiều, rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt, đặc biệt là rừng dừa ven biển đã khiến cho các đảo và quần 2 đảo Châu Đại Dương được gọi là "thiên đàng xanh" của Thái Bình Dương Câu 3 (3điểm): Nhận xét - Pháp là nước có trình độ phát triển kinh tế cao, thể hiện ở tỷ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP rất thấp, chỉ 3% trong khi tỉ 1,5 trọng khu vực dịch vụ lại rất cao chiếm 70.9% - U-Crai-na là nước có nền kinh tế phát triển thấp hơn so với nhiều nước Tây Âu thể hiện ở tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp còn cao chiếm 1,5 14% trong khi ngành dịch vụ mới chỉ chiếm 47.5% Người ra đề Nhóm chuyên môn Đỗ Thị Thu Nga 3
  5. UBND HUYỆN AN LÃO BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017- 2018 TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN MÔN: ĐỊA LÝ 7 Thời gian làm bài: 45’ Ngày kiểm tra: . Họ và tên HS Lớp SBD Điểm bài thi Nhận xét của thầy, cô giáo . Đê bài A/ Phần trắc nghiệm(3.0 điểm): Câu 1. “Hiệp ước Nam cực” được 12 quốc gia trên thế giới ký kết vào năm nào? A. 1949 B.1959 C. 1969 D. 1979 Câu 2 Người dân nhập cư ở châu Đại dương chiếm khoảng bao nhiêu %? A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% Câu 3:Diện tích Châu ÂU là bao nhiêu? A. 10 triệu km2 B. 42 triệu km2 C 30 triệu km2 D.14,1 triệu km2 Câu 4: Loài động vật nào sau đây ở Nam Cực đang có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt? A. Chim cánh cụt B. Cá voi xanh C. Hải báo D. Hải cẩu Câu 5: Phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm,nhiều mưa hơn phía Đông vì? A. Ven biển phía Tây có dòng biển nóng chảy ven bờ B. Gió Tây ôn đới thường xuyên hoạt động mang hơi ấm và ẩm của biển vào đất liền C. Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền D. Ven biển phía Tây có dòng biển nóng chảy ven bờ và gió Tây ôn đới thường xuyên hoạt động mang hơi ấm và ẩm của biển vào đất liền Câu 6: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? A. Ơ-rô-pê-ô-ít B. Môn-gô-lô-it C. Nê-grô-it D. Ô-xtra-lô-it Câu 7: Châu lục có mật độ dân số thấp nhất? B. Châu Âu B. Châu Đại Dương C. Châu Phi D.Châu Mĩ Câu 8: Châu Âu tiếp giáp với châu lục và đại dương nào? A.Châu Á, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương. B.Châu Á , Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải. C. Châu Á , Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ,Bắc Băng Dương. D.Châu Á , Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương B. Tự luận(8.0điểm): Câu 1 (2 điểm): Trình bày đặc điểm và sự phân bố các loại địa hình chính của Châu Âu? 4
  6. Câu 2(3 điểm): Nguyên nhân nào khiến cho các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương được gọi là "Thiên đàng xanh" của Thái bình Dương? Câu 3 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau: cơ cấu kinh tế của Pháp (năm 2001). Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP % Tên nước Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Pháp 3.0 26.1 70.9 a) Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp ? b) Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp ? Bài làm 5