Bài tập hiđrô – Phản ứng thế

docx 2 trang mainguyen 24/02/2021 1970
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập hiđrô – Phản ứng thế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_hidro_phan_ung_the.docx

Nội dung text: Bài tập hiđrô – Phản ứng thế

  1. BÀI TẬP HIĐRễ – PHẢN ỨNG THẾ Cõu 1: Dựng khớ hiđro để khử hoàn toàn 16 gam đồng(II) oxit a) Viết phương trỡnh húa học của phản ứng ? b) Tớnh thể tớch khớ hiđro cần dựng cho phản ứng (ở đktc)? c) Tớnh số gam đồng tạo thành sau phản ứng? Bài 2: Cho kẽm tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch axit clohiđric. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,72 g chất rắn khan. a) Tính số gam kẽm tham gia phản ứng? b) Tính thể tích khí hiđro thu được? (đo ở đktc) Bài 3: Cho kim loại Kẽm tỏc dụng với Axit Clohiđric thu được 4,48 lớt khớ Hiđro (ở đktc) a/ Viết phương trỡnh phản ứng xảy ra b/ Tớnh khối lượng của kim loại kẽm và khối lượng của HCl cần dựng c/ Tớnh khối lượng của Kẽm Clorua tạo thành Cõu 4: Cho 19,5 gam Kẽm vào bỡnh chứa dung dịch axit clohidric. a. Viết phương trỡnh húa học của phản ứng. b. Tớnh khối lượng cỏc sản phẩm tạo thành? c. Nếu dựng toàn bộ lượng chất khớ toàn vừa sinh ra ở phản ứng trờn để khử 128 gam sắt (III) oxit thỡ sau phản ứng chất nào cũn dư và dư bao nhiờu gam?
  2. . Cõu 5: ): Cho 33,6 gam Sắt vào bỡnh chứa dung dịch axit clohđric. a. Viết phương trỡnh húa học của phản ứng. b. Tớnh khối lượng cỏc sản phẩm tạo thành? c. Nếu dựng toàn bộ lượng chất khớ toàn vừa sinh ra ở phản ứng trờn để khử 80 gam sắt (III) oxit thỡ sau phản ứng chất nào cũn thừa và thừa bao nhiờu gam? Cõu 6: Cho 3,25 g Zn tỏc dụng với một lượng HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khớ sinh ra cho đi qua 6g CuO đun núng. a) Viết phương trỡnh hoỏ học xảy ra? b) Tớnh khối lượng Cu thu được sau phản ứng và cho biết chất nào là chất khử? Chất oxi hoỏ? c) Chất nào cũn dư sau phản ứng hiđro khử CuO? Khối lượng dư là bao nhiờu?