Kiểm tra 1 tiết chương II môn Đại số 7 - Trường THCS Võ Nguyên Giáp

docx 2 trang mainguyen 26/02/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương II môn Đại số 7 - Trường THCS Võ Nguyên Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_1_tiet_chuong_ii_mon_dai_so_7_truong_thcs_vo_nguyen.docx
  • docMa tran.doc.doc

Nội dung text: Kiểm tra 1 tiết chương II môn Đại số 7 - Trường THCS Võ Nguyên Giáp

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II Trường THCS Võ Nguyên Giáp Môn: Đại sô 7 Năm học: 2018 – 2019 GV coi Họ và tên Lớp Điểm GV chấm ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm (4 điểm) 1. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: Câu 1: Công thức nào sau đây cho ta tương quan tỉ lệ thuận giữa y và x ? 1 1 0 A.y x B. xy C. y D. x 0y 2 5 x Câu 2: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là A. 1 B. 1 C.2 D. 3 2 2 3 2 Câu 3: Công thức nào sau đây cho ta tương quan tỉ lệ nghịch giữa y và x? y 5 x y z A. x 0y B. = x C. y D. 2 x 2 3 5 Câu 4: Biết x, y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau và khi x = 2, y = 30 thì hệ số tỉ lệ bằng A. 30 B. 60 C. 15 D. 2 Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x ? 1 1 A. M ( 2;4) B. N(;1) C. P ( ; 4) D. Q(-2; 4) 2 2 2 Câu 6: Cho điểm A có hoành độ bằng thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1. Khi đó 3 tung độ của A bằng A. 3 B.3 C. 1 D.1 Câu 7: Giá trị của hàm số y = f(x) = -3x + 1 tại x = 2 là A. -5 B.6 C.5 D. 0 Câu 8: Bình nước trong lớp học dự định để 20 bạn uống trong 6 ngày. Nếu lớp chỉ có 15 bạn thì dùng được bao lâu? A.7 B.8 C.9 D.10 2. Điền số thích hợp vào ô để trống trong các bảng sau: Câu 9: Cho biết y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. x 1 -7 9 y -15 60 45 Câu 10: Cho biết y và x là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống: x 1 -8 10 y 8 -4 1,6 II. Tự luận (6 điểm) Câu 11(3điểm): a, Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x b, Đồ thị hàm số y = ax (a 0) đi qua điểm M(2;-5). Hãy tính hệ số a của hàm số đó. Câu 12 (2điểm): Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 15. a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch b) Tính giá trị của y khi x = 3 ; x = 5 Câu 13 (1 điểm): Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy tìm mối tương quan giữa các đại lượng x; z. Biết rằng: x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ nghịch. BÀI LÀM