Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 10

docx 13 trang hoaithuong97 04/12/2021 4340
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_tieng_anh_10.docx

Nội dung text: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 10

  1. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 năm 2020 – 2021 – có key ĐỀSỐ1 SỞ GD&ĐT KỲ THI KSCL ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề. I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại: 1. A. when B. who C. which D. why D. 2. A. chicken B. chemistry C. children cheap D. 3. A. great B. seat C. meat peasant D. 4. A. devided B. suggested C. looked wanted II. NGỮ PHÁP: (3 điểm) A. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau: 1.You should ___TV when leaving our room. A. turn off B. turning off C. turn on D. turning on 2.He doesn’t like coffee, ___? A. does he B. isn’t he C. doesn’t he D. is he 3.He doesn’t have ___ money to buy a new bike. A. a B. many C. much D. a lot 4.I haven’t phoned him ___ I left school. A. since B. for C. in D. at 5.Jone didn’t pass his final exam ___ he didn’t study hard. A. so B. however C. because D. therefore 6.The girl ___ you wanted to meet last week is a singer. A. which B. whom C. who D. whose B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: 1. Her sister (be) ___ a nurse. she (work) ___ in a hospital in Hoang Hoa every day. 2. I saw an accident when I (go) ___ to school yesterday. 3. He suggests (watch) ___ a cartoon film. 4. Why ___ you (not come) ___ to class last Friday? 5. If she knew his phone number, she (call) ___ him. III. TỪ VỰNG: (1 điểm) Chọn từ đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: 1. You must drive ___. (careful / carefully)
  2. 4. It’s a very ___ book. (interesting / interested) 2. Tokyo is one of the ___ cities in the world. (biggest / bigger) 4. ___, he got lost the way home . (unlucky / unluckily) IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm) A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau: then where do cheaper bags Nowadays lots of people drive to large supermarket to (1)___ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)___ of shopping. You can fill your trolley, and (3)___ put it to your car. Some people prefer to go to local shops. These small shops are usually (4)___ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)___ you can buy fruit and vegetables, but you have to carry your shopping home. B. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live. Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came to work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order to master it. Lenin liked to walk around the city to learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts. 1. How many parts is London divided into? ___ 2. Where do the rich people live? ___ 3. Where do the poor people live? ___ 4. When did Lenin visit London? ___ 5. What did he spend time doing? ___ V. VIẾT: (2.5 điểm) A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi: 1. They have finished the house since last week. The house ___. 2. Let’s go camping next week.
  3. He suggested ___? 3. He must prepare his lessons before going to school.  His lessons ___. 4. I can't send her a postcard because I don’t know her address.  If I ___. 5. Lien asked Hoa “Do you have a computer?” Lien asked Hoa ___. B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý: 1. How long/ it/ take / you/ go / the school / every day? ___ 2. It / be/ difficult/ learn / English / well /. ___ C. Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn cảnh dùng từ gợi ý: 1. summer / is/ of/ Nam/ fond/ going fishing/ in /. ___ 2. students/ in/ How/ our / are/ many/ class/ there/? ___ 3. England/ been/ the/ this/ to/ first/ have/ is/ I/ time. ___ ___ THE END ___ Soạn bài tập và bài kiểm tra chỉ trong một nốt nhạc! Có rất nhiều tài liệu, đề thi và sách Tiếng Anh THPT và THCS file word có key – Giá rẻ, đầy đủ LIÊN HỆ ZALO O936.815.290 Combo bộ giáo án WORD 3 khối 10, 11, 12 chương trình mới chỉ 150k (mua lẻ 70k/1 khối) # GIÁO ÁN WORD THEO CV 5512 HỌC KÌ 2 LỚP 12 MỚI CHỈ 50K COMBO GIÁO ÁN POWER POINT KHỐI 10, 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỈ 500K (mua lẻ 200k/khối) giúp tiết kiệm thời gian công sức soạn giảng Combo sách BT lớp 10 mới (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT Tiếng Anh 10 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT kiến thức trọng tâm 10 của Nguyễn Thị Chi 3 BT Tiếng Anh 10 của Lưu Hoằng Trí 4 BT Tiếng Anh 10 của Đại Lợi 5 BT Tiếng Anh 10 của Bùi Văn Vinh 6 Luyện chuyên sâu NP và BTTA 10 – Dương Hương 7 BT Trắc nghiệm TA 10 – Nguyễn Thị Chi 8 BT TA 10 cơ bản và nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 9 BT TA 10 – Trần Ái Thanh
  4. 10 Luyện giải bộ đề kiểm tra định kì TA 10 11 Giáo án TA 10 Combo lớp 11 mới (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 Luyện chuyên sâu NP và BTTA 11 – Dương Hương 2 Giáo án TA 11 (sưu tầm) 3 BT trọng tâm TA 11 4 BT Trắc nghiệm TA 11 _ Hoàng Thị Xuân Hoa 5 BT TA 11 cơ bản và nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 6 BTTA 11 – Lưu Hoằng Trí 7 BT TA 11 – Trần Ái Thanh 8 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị Chi 9 Từ vựng TA 11 – Lê Công Đức 10 100 đề kiểm tra TA 11 – Nguyễn Thanh Hoàng 11 BT Tiếng Anh 11 của Bùi Văn Vinh 12 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 13 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi Combo lớp 11 cũ (200K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT Tiếng Anh 11 của Mai Lan Hương 2 BT TA 11 bám sát theo unit (bộ 1) 3 BT TA 11 bám sát theo unit (bộ 2) 4 BT Ngữ pháp 11 (st) 5 Tổng hợp BTTA lớp 11 (st) 6 BTTA lớp 11 (st) 7 Grammar and exercises (st) 8 BTTN TA 11 cơ bản (học kì 1) 9 BTTN TA 11 cơ bản (học kì 2) 10 BT Tự luận và trắc nghiệm hk 2 Combo lớp 12 mới (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT Tiếng Anh 12 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT TA 12 cơ bản và nâng cao 3 BT Tiếng Anh 12 của Lưu Hoằng Trí 4 BT Tiếng Anh 12 của Bùi Văn Vinh 5 Từ vựng 12 của Lê Công Đức 6 BT bám sát theo SGK 7 Luyện chuyên sâu NP và BTTA 12 – Dương Hương 8 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 9 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi 10 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị Chi
  5. 11 Giáo án TA 12 Bộ 3 sách BT của Hoàng Thị Xuân Hoa dành cho lớp 10, 11, 12 mới (100k) Bộ 3 sách bài tập của Bùi Văn Vinh dành cho lớp 10, 11, 12 mới (100K) Bộ tài liệu ôn thi THPT (150K) 1 15 chuyên đề ôn THPT (sưu tầm) 2 Ngữ pháp ôn tập THPT (sưu tầm) 3 Giải thích ngữ pháp (Mai Lan Hương) 4 Bứt phá điểm thi THPTQG ( Vũ Thị Mai Phương) 5 Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh (Dương Hương) 6 Công phá đề thi THPTQG (love book) Combo lớp 9 (mới và cũ) (200k) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) ĐỊNH Ghi STT TÊN TÀI LIỆU DẠNG chú 1 Giáo án Tiếng anh 9 WORD 2 Từ vựng Tiếng anh 9 trọng tâm - st PDF 3 Bài tập Tiếng anh 9 theo từng bài (tự soạn + sưu tầm) WORD WORD + 4 Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 9 PDF WORD + 5 Bài tập Tiếng anh 9 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + 6 Bài tập tiếng anh 9 - Lưu Hoằng Trí PDF 7 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 9 theo chuyên đề PDF 8 Bộ đề kiểm tra Tiếng anh 9 - Tập 1&2 PDF Kèm 9 Em học giỏi Tiếng anh 9 - The Langmaster - Tập 1&2 PDF CD 10 Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng anh 9 - tập 1 PDF 11 Bài tập cuối tuần Tiếng anh 9 - tập 1 - Đại Lợi PDF 12 Bài tập Tiếng anh 9 - tập 1 - Mai Lan Hương (Chương trình mới) PDF Diễn giải Ngữ pháp và ôn luyện trọng tâm kiến thức theo chuyên đề 13 Tiếng Anh 9 PDF 14 Các đề luyện thi Tiếng anh nâng cao Tiếng anh 9 PDF 15 Tài liệu kiến thức Tiếng Anh 9 - Hoàng Minh PDF 16 Bồi dưỡng Học sinh giỏi theo chuyên đề Tiếng anh lớp 9 PDF WORD + 17 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng anh 9 PDF WORD + 18 Chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Tiếng anh 9 PDF Kèm 19 Luyện nghe Tiếng anh THCS và THPT - CD - KEY Tập 1&2 WORD CD Bộ 4 sách BT của Lưu Hoằng Trí dành cho lớp 6,7,8,9 mới (100k) Bộ sách ôn thi vào 10 (150k)
  6. COMBO ôn vào 10 - 200k 1 Công phá 8+ của Bùi Văn Vinh 2 Ôn thi vào 10 của Nguyễn Thị Chi 3 25 đề thi vào 10 (sưu tầm) 4 Ôn thi vào 10 của Bùi Ánh Dương 5 Chinh phục đề vào 10 của Dương Hương 6 Luyện chuyên sâu Tiếng Anh 9 của Tống Ngọc Huyền 7 Tuyển tập đề vào 10 (Đại Lợi - Hương Giang) Bộ sách BT và tài liệu dành cho lớp 7 mới (200k) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG 1 Giáo án Tiếng anh 7 thí điểm WORD 2 Tapescript bài nghe tiếng anh 7 thí điểm PDF 3 Từ vựng Tiếng anh 7 trọng tâm - Hoàng Thạch PDF 4 Từ vựng Tiếng anh 7 - Lê Công Đức PDF TÀI LIỆU + SÁCH BÀI TẬP THAM KHẢO 5 Bài tập Tiếng anh 7 theo unit (tự soạn) WORD 6 Bài tập Tiếng Anh 7 - Bùi Văn Vinh WORD+PDF 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Lưu Hoằng Trí WORD+PDF 8 Bài tập Tiếng Anh 7 - Vũ Thị Phượng WORD+PDF 9 Bài Tập Tiếng Anh 7-Tập 1 (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) WORD 10 Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 7 - Đại Lợi (2 tập) PDF 11 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 7 (tự soạn) WORD 12 Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 7 thí điểm - Nguyễn Thị Chi PDF 13 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 7 theo chuyên đề - Đại Lợi PDF 14 Luyện nghe nói đọc viết tiếng anh 7 thí điểm - Đại Lợi - tập 2 PDF 15 Bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng anh WORD ĐỀ THI - KIỂM TRA 16 Bộ đề kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm - Đại Lợi & Hương Giang (2 tập) PDF 17 Bộ đề thi- kiểm tra Tiếng Anh (st: 12 đề 1 tiết, 4 đề HKI, 2 đề HKII) WORD 18 Tuyển tập đề thi HSG Tiếng anh 7 (6 đề) WORD 19 Bộ 1000 câu ôn thi HSG chuyên đề Viết lại câu WORD BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 6 MỚI - CHỈ 200K (có thể mua lẻ 50K/1 quyển) Giáo án Tiếng anh 6 WORD Full Từ vựng Tiếng anh 6 trọng tâm - st PDF Full Bài tập Tiếng anh 6 theo từng bài - Kim Hiền WORD Full WORD + Sách Big 4 - Tự kiểm tra 4 kĩ năng lớp 6 PDF Có Full Sách luyện nghe nói đọc viết tiếng anh 6 PDF Có Full 121 bài tập Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full
  7. WORD + Bài tập Tiếng anh 6 - Bùi Văn Vinh PDF Full WORD + Bài tập tiếng anh 6 - Lưu Hoằng Trí PDF Full Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 6 theo chuyên đề PDF Full Em học giỏi Tiếng anh 6 PDF Có tập 1 & 2 WORD + Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng anh 6 PDF tập 1 & 2 WORD + Bài tập Tiếng anh 6 - Vũ Thị Phượng (có đáp án) PDF Full Từ vựng Tiếng anh 6 - Lê Công Đức PDF Full Bài tập Tiếng anh 6 - Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên (Có WORD + đáp án) PDF tập 1 & 2 Có Luyện nghe Tiếng anh THCS và THPT - CD - KEY WORD CD Tập 1, 2 Bộ đề Bồi dưỡng HS giỏi Tiếng anh Toàn diện Lớp 6 - Linh WORD + 25 đề + Đan PDF Keys LISTENING ACTIVITIES Tiếng Anh 6 - Tập 1 - With CD - Có LÊ ĐỨC PDF Đẹp CD Tập 1 BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 8 MỚI - CHỈ 200K (có thể mua lẻ 50K/1 quyển) Giáo án Tiếng anh 8 WORD Có Tapescript bài nghe tiếng anh 8 PDF CD Từ vựng Tiếng anh 8 trọng tâm - st PDF Bài tập Tiếng anh 8 theo từng bài WORD Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 8 PDF WORD + Bài tập Tiếng anh 8 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + Bài tập tiếng anh 8 - Lưu Hoằng Trí PDF Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 8 theo chuyên đề PDF Bộ đề kiểm tra Tiếng anh 8 PDF Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra đánh giá Tiếng anh 8 PDF Có Em học giỏi Tiếng anh 8 - The Langmaster PDF CD Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 8 PDF Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng anh 8 WORD Bài tập Tiếng anh 8 - Đại Lợi - có đáp án WORD Từ vựng Tiếng anh 8 - Lê Công Đức PDF Bài Tập Tiếng Anh 8 - Tập 1 (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) - Có đáp án WORD Có Bộ đề kiểm tra HK1 Tiếng anh 8 - WORD - CD WORD CD HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021
  8. Môn: Tiếng Anh - Lớp 10 Thang điểm: 10 điểm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Điểm toàn bài được làm tròn đến 0,25. I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại: 1.B 2.B 3.A 4.C II. NGỮ PHÁP: (3 điểm) A. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau: 1.A 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: 1. is, works 2. was going
  9. 3. watching 4. didn’t ___ come / did ___ not come 5. would call III. TỪ VỰNG: (1 điểm) Chọn từ đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: 1. carefully 2. interesting 3. biggest 4. unluckily IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm) A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau: 1. do 2. bags 3. then 4. cheaper 5. where B. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: 1. London is divided into three parts 2. They / The rich people live in the West End. 3. They / The poor people live in the East End. 4. Lenin / He visited London before the Great October Socialist Revolution. 5. He spent (much) time in learning English in order to master it. V. VIẾT: (2.5 điểm) A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi: 1. The house has been finished since last week. 2. He suggested going camping next week. 3. His lessons must be prepared before going to school. 4. If I knew her address, I would send her a postcard. 5. Lien asked Hoa if she had a computer. B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý: 1. How long does it take you to go to school every day? 2. It is difficult to learn English well . C. Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn cảnh dùng từ gợi ý: 1. Nam is fond of going fishing in summer. 2. How many students are there in our class? 3. This is the first time I have been to England.