Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hà Nội năm học 2017-2018 môn Hóa học

pdf 2 trang mainguyen 24/02/2021 3601
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hà Nội năm học 2017-2018 môn Hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_cap_thanh_pho_ha_noi_nam_hoc.pdf

Nội dung text: Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hà Nội năm học 2017-2018 môn Hóa học

  1. Thầy Nguyễn Đỡnh Hành – THCS Mạc Đĩnh Chi, Đak Pơ, Gia Lai 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Mụn: HểA HỌC Ngày thi: 04/4/2018 Thời gian làm bài: 150 phỳt (Đề thi gồm 02 trang) Bài I (3,0 điểm) 1. Hỡnh vẽ bờn mụ tả thớ nghiệm điều chế khớ Z. Khớ Z cú thể là khớ nào trong số cỏc khớ sau: H2, NH3, SO2, HCl. Viết phương trỡnh húa học minh họa và chỉ rừ cỏc chất X, Y trong phản ứng. 2. Giải thớch tại sao: - Nước đỏ khụ thường được dựng để bảo quản thực phẩm? - Khớ CO2 khụng thể dựng để dập tắt đỏm chỏy kim loại như Mg, Al? 3. Để AgCl (màu trắng) ngoài ỏnh sỏng, thấy chuyển dần thành chất rắn màu đen. Giải thớch hiện tượng và viết phương trỡnh húa học min họa. Bài II (4,0 điểm) 1. Chọn cỏc chất phự hợp và viết phương trỡnh húa học thực hiện sơ đồ chuyển húa sau: HCl Ba (OH)2 XXXXX(r) màu đen (1) 1(k) vàng lục  (2) 2(dd) không màu  (3) 3(dd) màu vàng  (4) 2(dd) không màu  (9) M kết tủa trắng 0 HCl H2 SO 4 đặc, t YYYYY(r) màu đen (5) 1(dd) màu xanh  (6) 2(dd) màu xanh  (7) 3(r) màu đỏ  (8) 4(dd) màu xanh Biết phõn tử khối cỏc chất thỏa món: M M 167 ; M + M = 396 ; M + M = 226,5 XY XYXY2 2 3 3 2. Chọn cỏc chất phự hợp và hoàn thành cỏc phương trỡnh húa học sau: t0 b) B1 + B2 BaSO4  + CO2  + .+ . (1) a) KMnO4  A1 + A2 + O2  (1) B1 + BaCl2 BaSO4  + + (2) t0 A1 + HCl đặc  Cl2  + + (2) B2 + H2SO4 BaSO4  + CO2  + (3) t0 B2 + NaOH B3  + .+ . (4) A2 + HCl đặc  Cl2 + + . (3) Bài III (4,0 điểm) 1. Đốt chỏy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y (chất Y tan trong nước thành một dung dịch axit tương ứng với Y). Cho toàn bộ chất rắn Y vào 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1M đến khi cỏc phản ứng xảy ra hoàn toàn, cụ cạn dung dịch sau phản ứng, làm khụ cỏc chất thu được 47,24 gam chất rắn khan. Tỡm giỏ trị của m. 2. Đặt hai cốc A, B cú khối lượng bằng nhau lờn 2 đĩa cõn, cõn ở vị trớ thăng bằng. Cho 120 gam hỗn hợp kali hidrocacbonat và natri hidrocacbonat vào cốc A; 85 gam bạc nitrat vào cốc B. Thờm từ từ 100 gam dung dịch axit sunfuric 19,6% vào cốc A; 100 gam dung dịch axit clohidric 36,5% vào cốc B. Sau thớ nghiệm, cõn cú ở vị trớ thăng bằng khụng? Nếu cõn khụng ở vị trớ thăng bằng thỡ cần thờm bao nhiờu gam dung dịch axit clohidric 36,5% vào cốc nào để cõn trở lại vị trớ thăng bằng? (Giả thiết khớ CO2 khụng tan trong nước, bỏ qua quỏ trỡnh bay hơi của nước và hidroclorua). Bài IV (4,0 điểm) 1. Cho ankan X tỏc dụng với clo trong điều kiện cú ỏnh sỏng thu được khớ hidroclorua và 26,25 gam hỗn hợp Y gồm hai dẫn xuất monoclo và điclo. Lượng khớ hidroclorua sinh ra được hũa tan hoàn toàn vào nước, trung hũa dung dịch thu được bằng 500ml dung dịch NaOH 1M. a) Tỡm cụng thức phõn tử của ankan X. b) Đốt chỏy hoàn toàn V lớt (ở đktc) ankan X bằng oxi dư, toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào 250ml dung dịch Z chứa đồng thời Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,32M thu được m gam kết tủa. Tỡm điều kiện của V để m đạt giỏ trị lớn nhất.
  2. Thầy Nguyễn Đỡnh Hành – THCS Mạc Đĩnh Chi, Đak Pơ, Gia Lai 2 2. Đốt chỏy hoàn toàn 0,99 mol hỗn hợp X gồm CH3COOCH3, CH3COOC3H7 và ba hidrocacbon mạch hở thỡ cần vừa đủ 3,81 mol O2 thu đươc CO2 và 43,2 gam nước. Nếu cho 0,165 mol hỗn hợp X tỏc dụng dung dịch Br2 dư thỡ cú bao nhiờu mol Br2 phản ứng? Bài V (5,0 điểm) 1. Hũa tan một lượng hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loóng vừa đủ thu được dung dịch X trong đú số nguyờn tử hidro bằng 1,76 lần số nguyờn tử oxi. Tớnh nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X. 2. Cho m (gam) Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 26,9 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Lọc kết tủa, thờm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi cỏc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam kết tủa. Tớm giỏ trị của m. 3. Cho 5,102 gam hỗn hợp X gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 tỏc dụng với dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khớ thoỏt ra vào 500ml dung dịch Y gồm KOH 0,024M và Ba(OH)2 0,09M thu được 7,88 gam kết tủa. Xỏc định cụng thức và tớnh phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X. HẾT