Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Khắc Cẩn (Có đáp án)

doc 4 trang dichphong 3770
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Khắc Cẩn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_nam_hoc_20.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Khắc Cẩn (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN MÔN: GDCD 8 Thời gian làm bài 45 phút I. Ma trận Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Tên chủ TN TL TN TL TN TL TN TL đề 1.PL Biết Hiểu vai nước khái trò của CHXHC niệm PL N Việt trong Nam đời sống xã hội T câu:2 1c 1c 1c 1c T 1đ 2,5đ 1đ 2,5đ điểm:3,5 10% 25% 10% 25% Tỉ lệ %:35 2. Hiếp Biết Hiểu Pháp HP là được nước gì, kể nhiệm CHXHC tên vụ của N Việt các các cơ Nam bản quan HP theo quy định của HP T câu:2 1c 1c 1c 1c T 1,5đ 1đ 1đ 1,5đ điểm:2,5 15% 10% 10% 15% Tỉ lệ %:25 3. Phòng Vận dụng chống giải quyết nhiễm tình HIV/AID huống S T câu:1 1c 1c T điểm:3 3đ 3đ Tỉ lệ 30% 30% %30 4. Quyền Hiểu khiếu nại những
  2. tố cáo việc làm thực hiện quyền khiếu nại tố cáo T câu:3 3c 3c T 0,75đ 0,75đ điểm:0,7 7,5% 7,5% 5 Tỉ lệ %7,5 5.Quyền Hiểu tự do việc ngôn làm luận thực hiện quyền tự do ngôn luận T câu:1 1c 1c T 0,25đ 0,25đ điểm:0,2 2,5% 2,5% 5 Tỉ lệ %2,5 T câu:5 1c 1c 2c 1c 1c 3c 3c T điểm:10 1đ 1,5đ 2đ 2,5đ 3đ 3đ 7đ Tỉ lệ 10% 15% 20% 25% 30% 30% 70% %:100 II.Nội dung đề Phần I. Trắc nghiệm: 3 điểm Câu 1(1 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm. Pháp luật là (1)xử sự chung, có tính (2) do (3) ban hành, được nhà nước bảo đảm (4) bằng các biện pháp giáo dục,thuyết phục cưỡng chế. Câu 2(1 điểm). Xếp các cơ quan dưới đây: Quốc hội , chính phủ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân nhân huyện vào nhóm tương ứng. a. Cơ quan quyền lực nhà nước. b.Cơ quan quản lí nhà nước. Câu 3. (1 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng 1.Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tố cáo? A. Họp bàn công việc của lớp. B. Gửi đơn kiện đòi quyền thừa kế. C.Thờ cúng tổ tiên. D.Báo cho công an xã biết tụ điểm đánh bạc. 2. Việc làm nào thể hiện quyền khiếu nại?
  3. A. Thờ phật tổ. B. Họp bàn công việc của xóm, phố C. Gửi đơn kiện đòi quyền thừa kế. D. Thảo luận nhóm trong giờ học. 3.Việc làm nào là không đúng với quyền khiếu nại tố cáo? A.Tố cáo trung thực. B. Vu khống cho người khác. C. Tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. D.Không trả thù người tỗ cáo. 4. Việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận? A.Học sinh thảo luận về chương trình văn nghệ của lớp. B. Mọi người đều được làm việc để nuôi sống bản thân. C. Mọi người đều được học tập. D.Trẻ em được vui chơi. Phần II. Tự luận: 7 điểm Câu 1(1,5 điểm) Hiến pháp là gì?Từ khi thành lập nước đến nay, nhà nước ta đã ban hành và sửa đổi hiến pháp mấy lần? Vào những thời gian nào? Câu 2(2,5 điểm) Em hiểu pháp luật có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? Câu 3(3 điểm).Nghe mọi người trong xóm nói bố của bạn H bị nhiễm HIV, Thu bảo với các bạn trong lớp không nên ngồi cùng bàn với H, không nên chơi và nói chuyện với H vì như thế có thể sẽ bị lây nhiễm HIV. Thu và một số bạn trong lớp cũng đề nghị cô giáo chuyển H sang lớp khác. a. Suy nghĩ của Thu như vậy có đúng không? Vì sao? b.Nếu em là một bạn học sinh trong lớp đó thì em sẽ làm như thế nào? UBND HUYỆN AN LÃO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKII TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: GDCD 8 Phần I. Trắc nghiệm: 3 điểm. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm Câu 1. 1: quy tắc 2:bắt buộc 3: nhà nước 4:thực hiện Câu 2 a. Cơ quan quyền lực nhà nước: quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. b.Cơ quan quản lí nhà nước: Chính phủ, ủy ban nhân dân huyện. Câu 3 1- D, 2-C, 3-B, 4-A Phần II. Tự luận: 7 điểm Câu Nội dung Số điểm 1 -HP là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao 0,5đ (1,5 điểm) nhất trong hệ thống PL nước ta,mọi văn bản PL khác phải phục tùng HP. - Ban hành 5 bản HP 0,25 HP 1945 HP 1959 0,25 HP 1980 0,25 HP 1992 0,25 HP 2013 2 -PL là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí 0,5đ (2,5 điểm) kinh tế xã hội
  4. - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 0,5đ - Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 0,5đ - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 0,5đ - Bảo đảm công bằng xã hội 0,5đ 3 a. Khẳng định suy nghĩ của Thu là sai 0,5đ (3 điểm). Giải thích phù hợp có cơ sở dựa vào nội dung bài học: - HIV chỉ lây qua 3 con đường : tình dục, máu, từ mẹ 0,5đ sang con. Không lây qua đường hô hấp, tiếp xúc thông thường không lây truyền HIV. - HIV là một căn bệnh, cho dù bố của bạn bị nhiễm bệnh 0,5đ thì Thu và các bạn không nên kì thị, xa lánh bạn. b. Đưa ra cách xử lí phù hợp, có tính thuyết phục cao - Em vẫn chơi với Thu, không vì lí do đó mà em xa lãnh bạn, ngược lại em càng cảm thông chia sẻ với bạn nhiều hơn để bạn không mặc cảm. 0,5 -Giải thích cho các bạn trong lớp hiểu về việc phòng chống nhiễm HIV đúng cách. -Vận động các bạn trong lớp có hành động giúp đỡ chia 0,5 sẻ với gia đình bạn H. 0,5 Xác nhận của BGH Xác nhận của tổ trưởng Người ra đề Đào Thị Cúc