Đề kiểm tra giữa kì I - Môn: Giáo dục công dân 8

docx 9 trang hoaithuong97 5430
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì I - Môn: Giáo dục công dân 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_8.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì I - Môn: Giáo dục công dân 8

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN YÊN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI DỰC 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: GDCD 8 Mức độ VD Cộng Nhận biết Thông hiểu VD cao thấp TL TN TL TN Chủ đề - Biểu - Hiểu tác hiện của dụng của tôn Tôn trọng tôn trọng lẽ phải. lẽ phải trọng lẽ (C2) phải. (C1) Số câu: SC: 1 SC: 1 SC: 2 Số điểm: SĐ:0,25 SĐ:0,25 SĐ:0,5 Tỉ lệ:% TL:2,5% TL:2,5% TL:5% - Biểu - Hiểu ý nghĩa hiện, ý tính liêm Liêm nghĩa khiết (C4) khiết tính liêm khiết (C3) Số câu: SC: 1 SC: 1 SC: 2 Số điểm: SĐ:0,25 SĐ:0,25 SĐ:0,5 Tỉ lệ:% TL:2,5% TL:2,5% TL:5% Nhận Nêu - Hiểu ý nghĩa Lấy ví biết khái câu ca dao dụ về được niệm liên quan đến hình vi biểu tôn TTNK TTNK, Tôn trọng hiện của trọng - Hiểu cách không người TTNK, người tôn trọng bạn TTNK khác không khác bè và mọi (C1b) TTNK (C1a) người trong (C7,8) cuộc sống hàng ngày. (C5,6) Số câu: SC:2 SC:1 SC:2 SC:0,5 SC:5,5 Số điểm: SĐ:0,5 SĐ:0,5 SĐ:0,5 SĐ:1,0 SĐ:2,5 Tỉ lệ:% TL:5% TL:5% TL:5% TL:10% TL:25 % Nhận - Hiểu ý nghĩa Vận biết câu ca dao dụng Giữ chữ được liên quan đến sự hiểu tín biểu giữ chữ tín biết để hiện của - Hiểu cách lí giải giữ chữ rèn luyện để 1 tình
  2. tín (C9) là người GCT huống (C10,11) (C2) Số câu: SC:1 SC:2 SC:1 SC:4 Số điểm: SĐ:0,25 SĐ:0,5 SĐ:1,5 SĐ:2.2 Tỉ lệ:% TL:2,5% TL:5% TL:15 5 % TL:22, 5% Chủ đề: - Nhận - Nhận Vận Tuân thủ biết xét dụng theo pháp được: hành vào xử luật và kỉ +MQH vi VP lý tình luật giữa PL PL, huống và KL KL liên +vai trò (C13,1 quan của PL 6) đến (C12,14) VPPL, KL (C15, C3) Số câu: SC:2 SC:2 SC:1 SC:5 Số điểm: SĐ:0,5 SĐ:0,5 SĐ:3 SĐ:4 Tỉ lệ:% TL:5% TL:5% TL:30% TL:40 % TS câu SC: 7,5 SC: 6,5 SC:5 SC:19 Số điểm: SĐ: 2,25 SĐ: 2,5 SĐ:5,25 SĐ:10 Tỉ lệ: TL: 22,5% TL: 25% TL:52,5% TL:10 0%
  3. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN YÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI DỰC 1 Môn: GDCD 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm): Câu 1: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là: A. thích làm việc gì thì làm việc đó. B. không dám đưa ra ý kiến của mình. C. lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lí. D. không làm mất lòng ai, gió chiều nào theo chiều ấy. Câu 2: Câu tục ngữ nói về tác dụng của tôn trọng lẽ phải là: A. Nói phải củ cải cũng nghe. B. Ăn có mời, làm có khiến. C. Có công mài sắt, có ngày nên kim. D. Áo rách cốt cách người thương. Câu 3: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính liêm khiết ? A. Bạn An đến xin cô giáo nâng đểm cho mình. B. Sắp có đợt tuyển người vào cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà đến biếu ông đều nhận. C. Nhân viên phục vụ khách sạn nhặt được ví tiền của khách đã trả lại. D. Cô giáo nâng điểm cho bạn An vì bạn ấy chăm chỉ lao động. Câu 4: Lối sống liêm khiết giúp chúng ta: A. sống thanh thản. B. sống không đàng hoàng. C. không bị phụ thuộc vào người khác. D. không tự ti. Câu 5: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta điều gì ? A. Tôn trọng lẽ phải. B. Liêm khiết. Giữ chữ tín. D. Tôn trọng người khác. Câu 6: Tôn trọng người khác cũng chính là: A. Không tôn trọng bản thân mình. B. Tôn trọng chính mình. C. Kính trọng người khác. D. Nhường nhịn kẻ khác. Câu 7: Cụm từ nào thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp ? A. Xưng khiêm hô tôn. B. Mồm loa mép giải. C. Mồm năm miệng mười. D. Miệng nói tay làm. Câu 8: Biểu hiện nào sau đây là không tôn trọng người khác ? A. Tôn trọng ý kiến của mọi người. B. Đặt lợi ích của tập thể lên trên.
  4. C. Nói xấu người khác. D. Luôn vâng lời thầy cô. Câu 9: Người giữ chữ tín là người luôn coi trọng: A. lời hứa. B. người khác. C. công việc. D. niềm tin. Câu 10: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây không thể hiện việc giữ chữ tín ? A. Có công mài sắt, có ngày nên kim. B. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. C. Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. D. Người sao một hẹn thì nên/Người sao chín hẹn thì quên cả mười. Câu 11: Muốn giữ chữ tín thì mỗi người phải làm gì ? A. Giữ đúng lời hứa và đúng hẹn với người mình yêu quý. B. Tích cực hứa hẹn với mọi người xung quanh. C. Chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình khi được cô giáo giao việc. D. Làm tốt chức trách nhiệm vụ, đúng lời hứa, đúng hẹn trong các mối quan hệ. Câu 12: Pháp luật và kỷ luật có mối quan hệ như thế nào ? A. Pháp luật phải phù hợp với kỷ luật. B. Kỷ luật phải phù hợp với pháp luật. C. Pháp luật phải tuân theo kỷ luật. D. Kỷ luật phải phù hợp với pháp luật, không được trái với pháp luật. Câu 13: Bạn Hoàng thường xuyên đi học muộn giờ. Theo em bạn Hoàng đã vi phạm: A. Pháp luật. B. Qui định của thôn, xóm. C. Kỉ luật D. Qui định của Bộ giáo dục Câu 14: Theo em ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật? A. Không có pháp luật, Nhà nước vẫn quản lí được xã hội. B. Không có pháp luật, Nhà nước có thể quản lí được xã hội những kém hơn. C. Không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn, trật tự an ninh không được bảo đảm. D. Không có pháp luật vẫn có thể giữ được trật tự, an toàn xã hội. Câu 15: Nếu phát hiện 1 người hàng xóm buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy em sẽ làm gì? A. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị trả thù. B. Báo ngay cho cha mẹ, tổ trưởng dân phố, công an biết. C. Phân tích cho người hàng xóm hiểu được hành vi đó là vi phạm pháp luật. D. Kể cho mọi người xung quanh biết để tránh xa người đó.
  5. Câu 16: Giờ tan trường HS lớp 8A trường THCS Nam Hòa đỗ xe tràn xuống đường, tập trung đứng dàn hàng ba, hàng bốn. Các bạn này không về nhà ngay mà còn đứng trò chuyện gây ắch tắc giao thông ở cổng trường. Bạn An cùng lớp đã nhắc nhở xong các bạn không nghe. Nhận xét việc làm của các bạn lớp 8A ? A. Là việc làm vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. B. Đây là việc làm bình thường. C. Là việc làm giúp cho đường phố thêm đông vui. D. Là việc làm vi phạm kỉ luật nơi công cộng. II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1 (1,5 điểm): a. Thế nào là tôn trọng người khác? b. Hãy nêu 02 hành vi tôn trọng người khác và 02 hành vi không tôn trọng người khác mà em biết. Câu 2 (1,5 điểm) Hùng đã hứa là đến sinh nhật Huy - bạn cùng lớp. Đến sinh nhật Huy, Hùng nói với bố mẹ là đi học thêm rồi đi đến sinh nhật. Theo em, Hùng có phải là người giữ chữ tín không ? Tại sao ? Câu 3 (3,0 điểm) Cho tình huống: Nam học lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản, lấy xe mô tô chở 3 bạn cùng lớp đi chơi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn. a. Theo em, Nam đã vi phạm những vấn đề gì ? Sẽ bị xử lý như thế nào ? b. Nếu em là bạn của Nam, trong trường hợp đó em sẽ làm gì ? Hết
  6. HƯỚNG DẪN CHẤM: I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Mỗi ý đúng được 0.25 điểm Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 C 5 D 9 A 13 C 2 A 6 B 10 D 14 C 3 C 7 A 11 D 15 B 4 A 8 C 12 D 16 A II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 a. Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh 0,5 (1,5 dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn điểm) hóa của mỗi người. b. Nêu 02 hành vi tôn trọng người khác và 02 hành vi không tôn trọng người khác mà em biết. - Hành vi tôn trọng người khác: + Tôn trọng nội qui nơi công cộng. 0,25 + Cảm thông chia sẻ khi người khác gặp bất hạnh. 0,25 - Hành vi không tôn trọng người khác: + Cãi lại người lớn tuổi. 0,25 + Chê bai người khác. 0,25 2 - Hùng không phải là người biết giữ chữ tín 0,5 (1,5 - Vì Hùng đã nói dối bố mẹ, làm mất lòng tin của bố mẹ với mình, 1,0 điểm) là một việc làm không tốt. 3 a. Nam đã vi phạm kỉ luật của nhà trường và pháp luật của nhà (3,0 nước. Sẽ bị xử phạt hành chính (bố mẹ là người chịu trách nhiệm 1,5 điểm) chính) và chịu sự kỉ luật của nhà trường (phê bình, cảnh cáo, ) trước toàn trường. b. Nếu là bạn của Nam, trong trường hợp đó em sẽ ngăn cản Nam lấy xe máy, giải thích cho bạn hiểu những qui định của PL, tác hại 1,5 của việc lái xe khi chưa đủ tuổi , nếu bạn vẫn cố tình không nghe thì báo cho người lớn biết (thầy, cô, bố mẹ )
  7. ĐỀ DÀNH CHO HSKT TRÍ TUỆ NHẸ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN YÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI DỰC 1 Môn: GDCD 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm): Câu 1: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là: A. thích làm việc gì thì làm việc đó. B. không dám đưa ra ý kiến của mình. C. lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lí. D. không làm mất lòng ai, gió chiều nào theo chiều ấy. Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính liêm khiết ? A. Bạn An đến xin cô giáo nâng đểm cho mình. B. Sắp có đợt tuyển người vào cơ quan do ông Lâm làm gám đốc. Ai mang quà đến biếu ông đều nhận. C. Nhân viên phục vụ khách sạn nhặt được ví tiền của khách đã trả lại. D. Cô giáo nâng điểm cho bạn An vì bạn ấy chăm chỉ lao động. Câu 3: Lối sống liêm khiết giúp chúng ta: A. sống thanh thản. B. sống không đàng hoàng. C. không bị phụ thuộc vào người khác. D. không tự ti. Câu 4: Tôn trọng người khác cũng chính là: A. Không tôn trọng bản thân mình. B. Tôn trọng chính mình. C. Kính trọng người khác. D. Nhường nhịn kẻ khác. Câu 5: Biểu hiện nào sau đây là không tôn trọng người khác ? A. Tôn trọng ý kiến của mọi người. B. Đặt lợi ích của tập thể lên trên. C. Nói xấu người khác. D. Luôn vâng lời thầy cô Câu 6: Người giữ chữ tín là người luôn coi trọng: A. lời hứa. B. người khác. C. công việc. D. niềm tin. Câu 7: Muốn giữ chữ tín thì mỗi người phải làm gì ? A. Giữ đúng lời hứa và đúng hẹn với người mình yêu quý. B. Tích cực hứa hẹn với mọi người xung quanh. C. Chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình khi được cô giáo giao việc. D. Làm tốt chức trách nhiệm vụ, đúng lời hứa, đúng hẹn trong các mối quan hệ.
  8. Câu 8: Pháp luật và kỷ luật có mối quan hệ như thế nào ? A. Pháp luật phải phù hợp với kỷ luật. B. Kỷ luật phải phù hợp với pháp luật. C. Pháp luật phải tuân theo kỷ luật. D. Kỷ luật phải phù hợp với pháp luật, không được trái với pháp luật. II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1 (1,5 điểm): a. Thế nào là tôn trọng người khác ? b. Hãy nêu 02 hành vi tôn trọng người khác và 02 hành vi không tôn trọng người khác mà em biết. Câu 2 (1,5 điểm) Hùng đã hứa là đến sinh nhật Huy - bạn cùng lớp. Đến sinh nhật Huy, Hùng nói với bố mẹ là đi học thêm rồi đi đến sinh nhật. Theo em, Hùng có phải là người giữ chữ tín không ? Tại sao ? Câu 3 (3,0 điểm) Cho tình huống: Nam học lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản, lấy xe mô tô chở 3 bạn cùng lớp đi chơi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn. Theo em, Nam đã vi phạm những vấn đề gì ? Sẽ bị xử lý như thế nào ? Hết
  9. HƯỚNG DẪN CHẤM: I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Mỗi ý đúng được 0.5 điểm Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 C 3 A 5 C 7 D 2 C 4 A 6 A 8 D II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 a. Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh 0,5 (1,5 dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn điểm) hóa của mỗi người. b. Nêu 02 hành vi tôn trọng người khác và 02 hành vi không tôn trọng người khác mà em biết. - Hành vi tôn trọng người khác: + Tôn trọng nội qui nơi công cộng. 0,25 + Cảm thông chia sẻ khi người khác gặp bất hạnh. 0,25 - Hành vi không tôn trọng người khác: + Cãi lại người lớn tuổi. 0,25 + Chê bai người khác. 0,25 2 - Hùng không phải là người biết giữ chữ tín 0,5 (1,5 - Vì Hùng đã nói dối bố mẹ, làm mất lòng tin của bố mẹ với mình, 1,0 điểm) là một việc làm không tốt. 3 Nam đã vi phạm kỉ luật của nhà trường và pháp luật của nhà (3,0 nước. Sẽ bị xử phạt hành chính (bố mẹ là người chịu trách nhiệm 3,0 điểm) chính) và chịu sự kỉ luật của nhà trường (phê bình, cảnh cáo, ) trước toàn trường.