Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Trường THCS Trường Sơn

doc 6 trang mainguyen 24/02/2021 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Trường THCS Trường Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_giao_duc_cong_dan_9_truong_thcs_tr.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Trường THCS Trường Sơn

  1. UBND HUYỆN AN LÃO TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 A, Ma trËn ®Ò kiÓm tra Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Quyền và - Nhận -Nêu nghĩa vụ biết độ được của công tuổi kết khái dân trong hôn. niệm của hôn nhân - Biểu hôn nhân hiện - Nguyên không tắc của phải tình hôn nhân yêu chân Việt chính Nam Câu: 2 Câu: 1 Câu: 3 ĐiÓm: 0,5 ĐiÓm: ĐiÓm: TØ lÖ:5% 1,5 2 TØ lÖ: TØ lÖ: 15% 20 % Quyền tự Nhận biết -Hiểu -Giải do kinh biểu hiện được quyết tình doanh và không các mặt huống liên nghĩa vụ phải là vai hàng quan đến đóng thuế trò của kinh Quyền tự thuế doanh do kinh bị cấm doanh -Hiểu được vai trò của thuế Câu: 1 Câu: 3 Câu: 1 Câu: 5 ĐiÓm: ĐiÓm: ĐiÓm: 3 ĐiÓm: 0,25 0,75 TØ lÖ: 4 TØ lÖ: TØ lÖ: 30% TØ lÖ: 2,5% 7,5% 40% Quyền và Nhận biết - Hiểu -Hiểu và nghĩa vụ được lứa được lí giải lao động tuổi lao những được tại của công động việc sao lao dân công động lại dân là quyền không và nghĩa
  2. được vụ của làm công dân Câu: 1 Câu: 1 Câu: 1 Câu: 3 ĐiÓm: ĐiÓm: ĐiÓm: ĐiÓm: 0,25 0,25 2,5 3 TØ lÖ: TØ lÖ: TØ lÖ: TØ lÖ: 2,5% 2,5% 25% 30% Vi phạm -Hiểu pháp luật được và trách kiểu vi nhiệm phạm pháp lí PL của công trong dân tình huống cụ thể. - Hiểu được các tránh các vi phạm pháp luật Câu: 2 Câu: 2 ĐiÓm: ĐiÓm: 0,5 0,5 TØ lÖ: TØ lÖ: 5% 5% Quyền -Nhận biết tham gia được cách quản lí tham gia nhà nước, quản nhà quản lí xã nước. hội của - NHận công dân biết được đây là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân Câu: 2 Câu: 2 ĐiÓm: 0,5 ĐiÓm: TØ lÖ: 5% 0,5 TØ lÖ: 5%
  3. Tổng Câu: 6 Câu: 1 Câu: 6 Câu: 1 Câu: 1 Câu: ĐiÓm: 1,5 ĐiÓm: ĐiÓm: ĐiÓm: ĐiÓm: 3,0 15 TØ lÖ: 1,5 1.5 2,5 TØ lÖ: ĐiÓm: 1,5% TØ lÖ: TØ lÖ: TØ lÖ: 30% 10 15% 15% 25% TØ lÖ: 100% * §Ò bµi: I, Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Chọn đáp án em cho là đúng nhất: Câu 1: Khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn nghiêm trọng là vi phạm pháp luật: A. Hình sự B. Dân sự C. Hành chính. D. Kỷ luật. Câu 2: Theo em, để tránh mọi hành vi vi phạm pháp luật công dân cần: A. Hiểu được mọi vi phạm pháp luật. B. Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật. B. Tuyên truyền cho mọi người hiểu về Hiến pháp và pháp luật. D. Chỉ cần không vi phạm pháp luật nghiêm trọng là được. Câu 3: Hành vi nào sau đây cần nghiêm trị? A .Buôn bán thuốc trừ sâu. B. Buôn bán gỗ. C. Buôn bán trẻ em. D. Buôn bán vật liệu xây dựng. Câu 4: Hoạt động kinh doanh nào dưới đây bị cấm ? A. Hàng giả B. Hàng nông sản. C. Hàng thuốc. D. Hàng mĩ phẩm. Câu 5: Biểu hiện nào không phải là vai trò của thuế: A. Ổn định thị trường B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế C. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước D. Bảo vệ lợi nhuận cho người kinh doanh Câu 6: Thuế được nhà nước chi tiêu cho công việc gì sau đây: A. Xây dựng trường học B. Trả lương cho công nhân làm trong doanh nghiệp tư nhân C. Chi trả cho việc nhập khẩu hàng hóa
  4. D. Chi cho công việc từ thiện. Câu 7: Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nào sau đây: A. Khai thác đá. B. Đan hàng mây tre mĩ nghệ C. Vận hành máy cửa gỗ D. Lái xe Câu 8: Mọi công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để không làm những việc nào sau đây: A. Học nghề B. Tìm kiếm việc làm C. Lựa chọn nghề nghiệp có ích để đem lại thu nhập cho bản thân D. Làm những việc pháp luật cấm. Câu 9: Theo Hiến pháp năm 1992, độ tuổi kế hôn là A. Nam 20, nữ 18. B. Nam 19, nữ 18. C. Nam 21, nữ 20. D. Nam 18, nữ 17. Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính? A. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân. B. Có sự chân thành, tin cậy từ hai phía. C. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi. D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến. Câu 11: Theo em công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách: A. Quan sát và góp ý B. Đặc biệt và thông thường C. Bàn bạc và trao đổi D. Trực tiếp hoặc gián tiếp Câu 12: Theo em , tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là: A. Quyền chính trị duy nhất của công dân B. Quyền chính trị quan trọng nhất của công dân C. Quyền của những cán bộ D. Nghĩa vụ bắt buộc với mọi công dân II, Tự luận: (7 điểm) Câu 1( 1,5 điểm): Hôn nhân là gì? Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam? Câu 2 (2,5 điểm): Tại sao nói, lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân
  5. Câu 3(3,0 điểm): Bà An là hàng xóm của bạn Mai, chuyên làm món thịt nướng bán cho các bạn học sinh trước công trường nơi Mai học. Nhiều lần, Mai thấy bà An chế biến món thịt đó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 1, Em có nhận xét gì việc làm của bà An? 2, Nếu em là Mai, em sẽ làm gì? 3, Bài học được rút ra từ tình huống trên? II. ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm *Trắc nghiệm; (Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/A A B C A D A B D A A D B *Tự luận: Câu Chuẩn kiến thức Điểm Hôn nhân là: + Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên 0,25 1(1,5 tắc: điểm) + Bình đẳng , tự nguyện, được nhà nước thừa nhận 0,25 + Nhằm chung sống lâu dày và xây dựng một gia đình hạnh 0,25 phúc Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam: + Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng 0,25 bình đẳng. + Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các 0,25 tôn giáo, giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. + Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 0,25 2(2,5điểm Nói: Lao động là quyền của công dân là vì: + Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để: 0,25 - Học nghề 0,25 - Tìm kiếm việc làm 0,25 - Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội 0,25 - Đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình. 0,25 Nói: Lao động là nghĩa vụ của công dân là vì: + Lao động để nuôi sống bản thân, gia đình. 0,25 + Lao động để góp phần tạo ra của cải. vật chất và tinh thần 0,25 cho xã hội + Duy trì và phát triển đất nước. 0,25 + Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình 0,25 + Đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, đất nước của 0,25 công dân 3( 3,0 -Bà An làm như vậy là sai, 0,5 điểm) -Vì bà kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiếu an toàn thực 0,5 phẩm. -Vì Mai còn nhỏ,không thể khuyên bà An được, nhưng Mai có 0,5 thể khuyên các bạn trong trường không nên mua , - Báo cáo với các tổ chức trong nhà trường và ngoài nhà 0,5 trường về việc làm của bà An -Không lên sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn 0,5
  6. gốc. - Không nên ăn quà vặt ngoài cổng trường vì vừa thiếu thẩm 0,5 mĩ, vừa không an toàn thực phẩm Phê duyệt của chuyên môn Người ra đề Đoàn Thị Thu Hải