Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 32

docx 1 trang Hùng Thuận 24/05/2022 1430
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_32.docx
  • texde32-tp.tex

Nội dung text: Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 32

  1. ĐỀ 32 Câu 1: Giải phương trình cos6x 3sin 3x 4 0. k2  ĐS: S  6 3  x x Câu 2: Giải phương trình 2 sin 2 cos 2 . 2 2 ĐS: S {k4 ; k4 }. 5 3 5 Câu 3: Khai triển nhị thức 3x 2 . x 15 3 2 1 Câu 4: Tìm hệ số chứa x trong khai triển 2x . x 2 2 Câu 5: Giải phương trình 3Cn 1 2An n . ĐS: n 5. Câu 6: Một hộp chứa 5 bi đỏ, 4 bi xanh và 3 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất sao cho 4 bi được chọn có đủ hai màu và có đúng 2 bi vàng. 16 ĐS: . 315 Câu 7: Cho các số tự nhiên 0,1,2,3,4,5,6,7,9 . Hỏi có bao nhiêu cách chọn số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5? ĐS: 630. Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có tâm O . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SB, SC . a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD) . 1 b) Gọi E, F lần lượt thuộc đoạn SA, SD sao cho SE SA và 3SF SD . Chứng minh EF ‖ 3 (SBC) . c) Chứng minh (SAD) ‖ (MNO) .