Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 20

docx 1 trang Hùng Thuận 24/05/2022 2220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_20.docx
  • texde20-tp.tex

Nội dung text: Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 20

  1. ĐỀ 20 Câu 1: Giải các phương trình sau: a) 2sin 2x 1 0 ; b) 6sin 2x 2 cos 2x 2 2 . 5 ĐS: a) x k ; x k ,k ¢ . b) x k ,k ¢ . 12 12 3 Câu 2: Từ ngày 15 / 09 / 2018 , các nhà mạng điện thoại đã bắt đầu thay đổi đầu số dành cho các thuê bao 11 số thành các thuê bao 10 số. Ví dự, đầu số 0122 xxx xxxx đã được đổi thành đầu số 077-xxx-xxxx với các chữ số phía sau không đổi. Hãy cho biết nhà mạng có thể thiết lập tối đa bao nhiêu số điện thoại với đầu số 077? ĐS: 107 . Câu 3: Trong một hộp chứa năm que gỗ được đánh các số: 1,2,3,5,7 . Một người chơi được bốc ngẫu nhiên đồng thời hai que (không quan tâm thứ tự). a) Mô tả không gian mẫu và tính số phần tử không gian mẫu của phép thử trên. b) Người chơi đó sẽ chiến thắng nếu như tổng các số được đánh trên hai que là một số lẻ. Tính xác suất chiến thắng của người đó. 2 ÐS: a) {(1,2);(1,3);(1,5);(1,7);(2,3);(2,5);(2,7);(3,5);(3,7);(5,7)}. b) . 5 Câu 4: a) Một lớp có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 12 học sinh trên thành một hàng sao cho không có hai học sinh nam nào đứng liền kề nhau? 18 1 3 b) Tìm số hạng không chứa } x { trong khai triển } x . 12 2 x x ĐS: a) 33868800; b) 459. Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M là trung điểm của SA và N là một điểm trên cạnh SC sao cho SN 2NC . a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (BMN) và mặt phẳng (ABCD) ; b) Tìm giao điểm H của đường thẳng SD và mặt phẳng (BMN) ; c) Gọi I là điểm đối xứng của B qua C . Trong mặt phẳng (SBC) , gọi J là giao điểm của IN và SB . Định hình tính thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNJ ) và hình chóp S.ABCD .