Đề kiểm tra chương II môn Hình 6

doc 9 trang mainguyen 26/02/2021 100
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương II môn Hình 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_ii_mon_hinh_6.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chương II môn Hình 6

  1. TRƯỜNG THCS MƯỜNG PỒN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN HÌNH 6 Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Tên Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề TNK TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TL (nội dung,chương ) Q Chủ Đề 1: Nửa mặt phẳng, góc. - Biết khái - Nhận biết niệm nửa mặt được các góc phẳng, khái trong hình vẽ. niệm góc, khái niệm góc bẹt. Câu 6 Câu 1, 3 Số câu 2 1 3 Số điểm 0,5 0,25 0,75 Tỉ lệ % 5% 2,5% 7,5% Chủ Đề 2: Số đo góc. - Biết khái Hiểu hai góc Biết - Biết So niệm góc tù, kề bù, hai góc được mỗi sánh góc phụ nhau phụ nhau,tia tia nằm góc có hai Câu 2, 4 nằm giữa hai giữa một số góc tia. hai tia. đo xác Câu Câu 7,8,9 Tính định, số 18 d được đo của góc số góc bẹt đo góc. là 1800. Câu số đo 18 a,b góc đối
  2. đỉnh Câu 12,13, 14 Số câu 2 3 2 3 1 11 Số điểm 0,5 0,75 2,5 0,75 1 5,5 Tỉ lệ % 5% 7,5% 25% 7,5% 10% 55% Chủ Đề 3: Tia phân giác của góc. Chỉ ra Xác Tính được định số đo một tia tia của là tia phận góc phân giác Câu giác của 16 của một một góc góc trong Câu trường 18c hợp đơn giản Câu 15 Số câu 1 1 1 3 Số điểm 0,25 1,5 0,25 2 Tỉ lệ % 2,5% 15% 2,5% 20% Chủ đề 4: Đường tròn. Tam giác. Biết khái Biết Biết được các Biết niệm tam giác xác điểm nằm trên, dùng Câu 5 định bên trong, bên thước số tam ngoài đường và giác tròn, đường compa
  3. trong kính, bán kính để vẽ một Câu 10, 11 một hình tam đơn giác giản Câu Câu 17a 17b Số câu 1 1 2 1 5 Số điểm 0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 Tỉ lệ % 2,5% 5% 5% 5% 17,5% Tổng số câu: 5 1 6 3 4 1 1 1 22 Tổng số điểm: 1,25 0,5 1,5 3 1 1,5 0,25 1 10 Tỉ lệ %: 12,5% 5% 15% 30% 10% 15% 2,5% 10% 100%
  4. BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (4 điểm) Câu 1. Nhận biết: Khái niệm về góc. Câu 2. Nhận biết: Khái niệm về góc tù. Câu 3. Nhận biết: Khái niệm về góc bẹt. Câu 4. Nhận biết: Khái niệm về góc hai góc phụ nhau. Câu 5. Nhận biết: Khái niệm về tam giác. Câu 6. Thông hiểu: Biết nhận ra góc trong hình vẽ. Câu 7. Thông hiểu: Hiểu các góc phụ nhau. Câu 8. Thông hiểu: Hiểu hai góc kề bù. Câu 9. Thông hiểu: Hiểu tia nằm giữa hai tia. Câu 10. Thông hiểu: Hiểu khái niệm bán kính đường tròn. Câu 11. Thông hiểu: Biết khái niệm về đường kính. Câu 12. Vận dụng 1: Xác định số do của góc bẹt. Câu 13. Vận dụng 1: Biết tính được số đo của một góc. Câu 14. Vận dụng 1: Biếtxác định được tia nằm giữa hai tia. Câu 15. Vận dụng 1: Chỉ ra được tia phân giác của một góc trong trường hợp đơn giản. Câu 16. Vận dụng 2: Tính số đo của góc. II. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 17: a) Thông hiểu khi vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh. b) Nhận biết điểm nằm trong tam giác, cách xác định các tam giác. Câu 18: a) Thông hiểu được một tia nằm giữa hai tia. b) Thông hiểu : Tính được số đo góc c) Vận dụng 1: Xác định tia phân giác của góc. d) Vận dụng 2: so sánh các góc.
  5. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II TRƯỜNG THCS MƯỜNG PỒN Năm học : 2018- 2019 MÔN: HÌNH HỌC 6 I.TRẮC NGHIỆM ( 4 Điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Góc là hình gồm A. hai đoạn thẳng cắt nhau. B. hai đường thẳng cắt nhau. C. hai tia chung gốc. D. hai tia cắt nhau. Câu2: Nếu x· Oy 1300 thì góc xOy là A. góc tù. C. góc nhọn. B. góc vuông. D. góc bẹt. Câu 3: Cho các hình vẽ sau, góc mOn ở hình vẽ nào là góc bẹt? O n n O . m O n m m Hình. A Hình. B Hình. C Câu 4: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc A. bù nhau.B. phụ nhau. C. kề nhau. D. kề bù. Câu 5: Tam giác TUV là hình gồm A. ba đoạn thẳng TU; UV và VT. B. ba điểm T; U và V không thẳng hàng. C. ba đoạn thẳng TU; UV và VT trong đó ba điểm T; U và V thẳng hàng. D. ba đoạn thẳng TU; UV và VT khi ba điểm T; U và V không thẳng hàng. Câu 6: Trên nửa mặt phẳng có bờ là MO kẻ đoạn thẳng NP( Hình vẽ ) khi đó số góc tạo thành là A. 1. B. 2. P C. 3. D. 4. M N Q Câu 7: Hai góc x·oz và z·Oy phụ nhau khi A. x·Oz +·yOz = 90o B.x·Oz +·yOz = 1800 C.x·Oz +·yOz = 1500 D.x·Oz +·yOz = 1000 Câu 8: Cho x· Oy và ·yOz là hai góc kề bù, biết ·yOz 1350 . Số đo góc x· Oy bằng
  6. A. 450 B. 350 C. 500 D. 550 Câu 9: Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và tia Oz thì A. x· Oy ·yOz x· Oz C. x· Oy y· Oz x· Oz B. x· Oy x· Oz ·yOz D. x· Oz ·yOz x· Oy Câu 10: Điểm M nằm trên đường tròn (O;2cm) khi đó A. OM = 2cm. B. OM 2cm. Câu 11: Đường tròn tâm O bán kính bằng 3cm. Đường tròn tâm O có đường kính là A. 3cm B. 9cm C. 8cmD. 6cm Câu 12: Lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành một góc bẹt? A. 1 giờ B. 3 giờ C. 6 giờ D. 9 giờ Câu 13: A·BC +H· IK = 1600 và A·BC = 1000 thì H· IK có số đo bằng A. 2600 B.1600 C.1000 D.600 Câu 14: Cho hình vẽ bên, biết x· Oy 500 . · y Tính số đo x 'Oy ' . x A.1300 B. 500 C. 400 D. 900 O y' x' Câu 15: Tia Ot là tia phân giác của góc mOn khi A. m· Ot t·On m· On m· On C. m· Ot 2 B. m· Ot t·On m· On D. m· Ot t·On 2 Câu 16: Cho x¼Oy = 1300, tia Oz nằm giữa góc x¼Oy sao cho x¼Oz = 650. Tính góc ¼yOz . A. 400 B. 650. C. 450 D. 500 II. TỰ LUẬN ( 6 điểm) Câu 17: a) Vẽ tam giác ABC có số đo ba cạnh AB= 3cm, AC = 5cm, BC =4cm.Nêu cáh vẽ .
  7. b) Lấy điểm M nằm trong tam giác ABC. Nối điểm M với ba đỉnh của tam giác. Liệt kê các tam giác được tạo thành. Câu 18: Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho x· Oy 700 , x· Oz 350 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao? b) Tính y· Oz =? c) Hỏi tia Oz có là tia phân giác của x· Oy hay không? Giải thích. d) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ( nửa mặt phẳng này không chứa các tia Ox, Oy, Oz). Kẻ tia Oz vuông góc với tia Oz, kẻ tia Oy vuông góc với tia Oy. So sánh ·yOz và ·y 'Oz '
  8. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG THCS MƯỜNG PỒN CHƯƠNG II Năm học : 2018- 2019 MÔN: HÌNH HỌC 6 I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng: Mỗi ý được 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp C A B B D C A A C A D C D B D B án II.Tự luận (6 điểm) Câu Nội dung Điểm 1 a - Vẽ tam giác đúng theo yêu cầu. 0,5 - Nêu đúng cách vẽ. b - Liệt kê các tam giác: AMB; AMC; BMC; ABC 0,5 - Vẽ hình đúng 0,25 y z 2 O x y' z' a Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy vì x· Oz <x· Oy (350 < 0,75 700 ) Vì tia Oz năm giữa 2 tia Ox và Oy nên 0,25 b x· Oz+ y· Oz x· Oy 0,5 35 z·Oy 70 0,5
  9. z·Oy 70 35 35 0,25 Vì vx·àO Ozz nằmy· Oz giữa35 Ox,Oy. 0,75 c nên Oz là tia phân giác của x· Oy 0,75 Ta có: y·Oy' y· Oz z·Oy' ( vì Oz nằm giữa 2 tia Oy 0,25 và Oy') z·Oz ' y· 'Oz ' z·Oy' ( Vì Oy' nằm giữa 2 tia Oz và Oz') 0,25 d Mà y·Oy' z·Oz '( 90) 0,25 Suy ra: y· Oz y· 'Oz ' 0,25