Ma trận đề kiểm tra chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

doc 2 trang mainguyen 26/02/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_chuong_iii_phuong_trinh_bac_nhat_mot_an.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III : Phương trình bậc nhất một ẩn. Cấpđộ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên Chủ đề TNKQ T TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL L 1. Khái niệm về - Nhận biết được pt 1 Hiểu được khái niệm hai pt phương trình, ẩn, biết một giá trị của tg đương , chỉ ra được hai phương trình ẩn có là nghiệm hoặc pt cho trước có tương tương đương không là nghiệm của pt đương hay không. cho trước. Câu 1 Câu 8 Số câu Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:2 Số điểmTỉ lệ% Điểm:0,25đ Điểm: 0,25đ Điểm 0,5đ = 5 % 2. Phương trình Nhận biết được phương Hiểu ĐKXĐ của pt, tìm - xác định được nghiệm của pt Biết giải phương trình có bậc nhất một ẩn trình bậc nhất một ẩn, được ĐKXĐ của pt chứa tích, pt chứa ẩn ở mẫu hệ số chữ ở dạng đơn ( pt đưa về nghiệm của phương ẩn ở mẫu. - Có kĩ năng biến đổi tg đg pt giản. dạng ax+b=0, trình bậc nhất một ẩn, Câu 7,9,10,11,14,17.b đã cho về dạng ax +b = 0 , biết Câu 15,16,19 pt tích, pt chứa viết được tập nghiệm giải phương trình tích, pt chứa ẩn ở mẫu) của pt. ẩn ở mẫu. Câu 6,12,13,17.c Câu 2,3,4,5,17.a Số câu:4 Số câu:1 Số câu:5 Số câu:1 Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu:2 Số câu: 1 Số câu: 18 Điểm:1đ Điểm:1đ Điểm:1,25đ Điểm:1đ Điểm: 0,75đ Điểm:1,5đ Điểm:0,5đ Điểm:1đ Điểm 8đ = 80 % 3. Giải bài toán bằng cách lập - Thực hiện đúng các bước giải phương trình bài toán bằng cách lập phương trình . Câu 18 Số câu Số câu:1 Số câu:1 Số điểm Điểm:1,5đ Điểm 1,5đ =15% Tổng số câu Số câu: 6 Số câu: 8 Số câu: 7 Số câu: 21 Tổng số điểm Số điểm: 2,25đ Số điểm: 4đ Số điểm: 3,75đ Số điểm: 10đ Tỉ lệ % Tỉ lệ: 22,5 % Tỉ lệ : 40 % Tỉ lệ : 37,5% Tỉ lệ : 100%
  2. BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT. Câu 1. Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn . Câu 2,4,5,17.a. Nhận biết cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Câu 3. Nhận biết phương trình chứa ẩn ở mẫu. Câu 6,10,14, 17.b: Thông hiểu cách giải phương trình tích. Câu 7,9,11. Thông hiểu cách tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu. Câu 8. Thông hiểu cách tìm phương trình tương đương. Câu 18: Thông hiểu cách giải bài toán bằng cách lập phương trình. Câu 12,13. Vận dụng 1: giải phương trình chưa ẩn ở mẫu để xác định nghiệm. Câu 17c. Vận dụng 1: vận dụng cách giải phương trình chưa ẩn ở mẫu. Câu 15. Vận dụng 2: Vận dụng kiến thức về phương trình để tìm tham số khi biết nghiệm của phương trình. Câu 16. Vận dụng 2: Vận dụng kiến thức về phương trình tích để tìm nghiệm của phương trình đã cho. Câu 19. Vận dụng 2: cách giải phương trình tích để giải phương trình bậc hai.