Kiểm tra chất lượng chương I môn Đại số 7

doc 4 trang mainguyen 26/02/2021 90
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng chương I môn Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chat_luong_chuong_i_mon_dai_so_7.doc
  • docMA TRAN DE KT CHUONG 1 DAI 7.doc

Nội dung text: Kiểm tra chất lượng chương I môn Đại số 7

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC: 2018 - 2019 Thời gian: 45' (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI: I. Trắc nghiệm: (4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 1 Câu 1: Trong các số: 15; 2,3 ; ; 2 , số nào không phải là số hữu tỉ? 3 1 A. 15. B. 2,3. C. . D. 2. 3 Câu 2: So sánh nào sau đây là đúng? 3 2 3 2 3 3 2 A. . B. . C. 1. D. . 5 5 5 5 5 5 5 a c Câu 3: Trong tỉ lệ thức: (b,d 0). Trung tỉ là: b d A. a,b . B. b,d . C. a,c . D. b,c . Câu 4: Trong các số dưới đây, số nào là số thập phân hữu hạn? A. 0,(15) B. 2,15 C. 3,(452) D. 1,7526 Câu 5: Giá trị tuyệt đối của -3 là: 1 1 A. . B. . C. 3. D. 3. 3 3 Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Q R. B. Q  R. C. Q  R. 3 1 Câu 7: Gía trị của lũy thừa là 2 A. 1 B. 3 C. 1 D. 1 6 8 8 8 Câu 8: Kết quả của phép tính: 5,2 - 1,5 + 2,7 là A. 6,2 B. 6,3 C. 6,4 D. 6,5 Câu 9: Nếu a.b c.d(a,b,c,d 0) thì: a c a c a b b a A. B. C. D. b d d b c d c d Câu 10: Trong các số dưới đây số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? 1 6 3 1 A. B. C. D. 3 5 8 4 Câu 11: Làm tròn số 3,2764 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:
  2. A. 3,27. B. 3,28. C. 3,6. D. 3,7. x 18 Câu 12: Biết . Tìm x? 8 24 A. 4. B. 6. C. 18. D. 24. x y Câu 13: Biết và x - y = 12. Tìm hai số x, y? 8 5 A. x 32; y 20. B. x 32; y 20. C. x 20; y 32. D. x 20; y 32. 3 4 Câu 14: Kết quả của phép tính là: 2 5 12 1 7 1 A. . B. . C. . D. . 10 7 10 10 Câu 15: Trong các số dưới đây số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 1 7 2 2 A. . B. . C. . D. . 3 14 22 14 6 2 x 2 2 Câu 16: Tìm x với . 5 5 A. 8. B. 3. C. 12. D. 4. II. Tự luận: (6 điểm ) Câu 17. (2điểm): Tìm x 2 3 4 a. x b. x : 4 : 8 7 4 5 Câu 18. (2điểm). Số cây trồng được của 3 lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với các số 2;4;5. Tính số cây trồng được của mỗi lớp biết rằng cả 3 lớp trồng được là 121 cây. Câu 19.(1 điểm ): Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 16,3 m và chiều rộng là 4,8 m (làm tròn đến hàng đơn vị). 300 500 1 1 Câu 20.(1 điểm ): So sánh: và 5 3 Hết
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 7 I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm). Mỗi ý đúng được 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án D A D B C B C C B A B A A C B C II. TỰ LUẬN: (6 điểm). Câu Nội dung Điểm 2 3 0,5 a)x 7 4 8 21 0,25 x 28 28 29 1 0,25 x 1 28 28 17 4 b)x : 4 :8 5 4 1 0,5 x ( . ).4 5 8 1 0,25 x .4 10 2 0,25 x 5 Ta gọi số cây trồng được của lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là: x, y, 0,5 z ; 0< x, y, z < 121 ; x, y, z N ta có: x y z x y z 121 11 0,5 2 4 5 11 11 x 11 x 2.11 22 0,25 2 18 y 11 y 4.11 44 0,25 4 z 11 z 5.11 55 5 0,25 vậy 7A trồng được 22 cây vậy 7B trồng được 44 cây vậy 7C trồng được 55 cây 0,25 Diện tích của mảnh vườn là : 19 16,3 . 4,8 = 78,24(m2) 0,5 78(m2 ) 0,5
  4. 300 100 1 1 Ta có: 0,25 5 125 500 100 1 1 0,25 3 243 20 100 100 1 1 0,25 => 125 243 300 500 1 1 0,25 => và 5 3