Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 31

docx 1 trang Hùng Thuận 24/05/2022 2930
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_31.docx
  • texde31-tp.tex

Nội dung text: Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 31

  1. ĐỀ 31 x x 3 Câu 1: Giải phương trình cot2 (1 3)cot 3 0. ĐS: x k2 ; x k2 . 2 2 2 3 3 Câu 2: Giải phương trình ( 3 1)sin x ( 3 1)cos x 3 1 0. ĐS: x k2 ; x k2 . 2 3 Câu 3: Cho tập A {1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có năm chữ số khác nhau và không chia hêt cho 5. ĐS: 6720. 12 2 1 Câu 4: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 2x . x ĐS: 7920. Câu 5: Đội tuyển Toán lớp 11 của trường Hoàng Hoa Thám gồm 7 bạn lớp 11 A1, 5 bạn lớp 11 A2 và 3 bạn lớp 11 A3. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn để đi thi kì thi Olympic 30/4, tính xác suất để 4 bạn được chọn có đủ cả 3 lớp. 6 ĐS: . 13 6n 4 Câu 6: Xét tính tăng giảm của dãy sô u biết u ,n ¥ * . ĐS: Dãy số tăng. n n n 2 u 8;d 2 1 Câu 7: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết 338 66 . u ;d 1 41 41 u1 8;d 2 ĐS: 338 66 u ;d 1 41 41 Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình thang đáy lớn AD . Lấy M là điểm thuộc đoạn thẳng SA . Xác định giao điểm I của đường thẳng SD và mặt phẳng (MBC) . Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang, AD ‖ BC và AD 2BC . Gọi M , N, P lần lượt là trung điểm SA, SB, SD;G là trọng tâm tam giác SCD và O AC  BD . a) Chứng minh (MNP) ‖ (ABCD) b) OG ‖ (SBC) .