Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 9

doc 10 trang mainguyen 24/02/2021 1000
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_cong_nghe_lop_9.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 9

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: Công nghệ 9 Biết Hiểu Vận dụng Chủ điểm TN TL TN TL TN TL Tổng 1. Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều - Cách lắp đặt cầu chì, - Công dụng của dụng khiển 2 đèn công tắc cụ cơ khí dùng trong -Yêu cầu mối nối trong lắp đặt mạch điện lắp đặt mạch điện Số câu 3-C1,2,6 1-C8 1-C7 5 Số điểm 1,5 1 2 4,5 Tỉ lệ % 15% 10% 20% 45% 2. Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều - Dụng cụ dùng trong - Mối liên hệ giữa các khiển 2 đèn lắp đặt mạch điện phần tử - Kiểm tra mạch điện - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện Số câu 2-C3,5 1-C9 3 Số điểm 1 4 5 Tỉ lệ % 10% 40% 50% 3. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong - Cách kiểm tra dây nhà dẫn của mạng điện Số câu 1-C4 1 Số điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ % 5% 5% 4 4 1 9 Tổng 2,5 3,5 4 10 25% 35% 40%
  2. ĐỀ BÀI I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1 : Cầu chì thường được lắp đặt ở: A. Dây pha B. Dây trung hoà C. Cả dây pha, dây trung hoàD. D. Cả A, B, C sai Câu 2 : Trong mạng điện, cầu chì lắp đặt cần phải: A. Không để hở, có nắp che B. Có nắp che C. C. Không nắp che, không để D. Ý kiến khác hơrhở Câu 3 : Trong mạng điện để đảm bảo an toàn, phích cắm điện nên: A. Vỏ cách điện dễ bị vỡ, các B. Các chốt chắc chắn C. Vỏ cách điện dễ bị vỡ, D. Vỏ cách điện không bị vỡ chốt phải chắc chắn phích cắm không cần chắc chắn Câu 4 : Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà : A. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn B. Chỉ cần kiểm tra các đồ C. Chỉ kiểm tra các thiết bị D. Cần kiểm tra tất cả các dùng điện điện phần tử của mạng điện Câu 5 : Các dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt mạng điện : A. Kìm, tuavít, dao, bút thử B. Kìm, dao, tuavít, khoan C. Tuavít, khoan, bút thử D. Các câu trên đều đúng điện điện, kìm, thước Câu 6 : Công tắc trong sơ đồ mạch điện thường được lắp vào: A. Dây pha B. Dây trung hoà C. Cả dây pha, dây trung hoà D. Các câu trên đều đúng
  3. II. Phần II. Tự luận ( 7điểm) Câu 9: Cho sơ đồ nguyên lí sau: 2 1 3 Đ3 a – ( 2 điểm ) Hãy cho biết mối quan hệ giữa các phần tử trong mạch điện trên? b – ( 1 điểm ) Nối cực 1 và 3 của công tắc thì đèn nào sáng? c – ( 1 điểm ) Từ sơ đồ nguyên lí trên hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? Câu 7: ( 2 điểm ) Hãy kể tên và nêu công dụng 4 loại dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn? Câu 8: ( 1 điểm ) Trình bày yêu cầu của mối nối dây dẫn điện như thế nào?
  4. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I I– NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: Công nghệ 9 Câu 1 2 3 4 5 6 Chọn A A,B B,D D C A Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II. Phần II. Tự luận ( 7điểm ) Bài Đáp án Điểm đạt Bài 1 : Công dụng của các dụng cụ cơ khí : ( 2 điểm ) a. Thước : Dùng để đo khoảng cách, đường kính dây dẫn. : 0,5 b. Kìm : Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây. c. Búa : Để đóng, gá bảng điện vào tường. : 0,5 d. Tua vít : Tháo lắp ốc. : 0,5 : 0,5 Bài 2 : Yêu cầu mối nối dây dẫn: (1điểm ) - Dẫn nhiệt tốt. : 0,25 - Có độ bền cơ học cao. : 0,25 - An toàn điện. : 0,25 - Đảm bảo về mĩ thuật. : 0,25 iện
  5. Bài 3 : a) Mối quan hệ giữa các phần tử : (4 điểm) - Hai đèn được mắc song song nhau. : 0,5 - Cụng tắc 3 cực lắp sau cầu chì trên bảng điện. : 0,5 - Một đầu dây của cầu chì nối với dây pha, một đầu còn lại nối với 1 cực của công tắc, hai cực còn lại của công tắc nối dây dẫn đi ra 2 đèn. : 1,0 b) Lúc đó đèn 2 sáng. : 1,0 c) Vẽ sơ đồ lắp đặt. : 1,0 Tân Viên, ngày 12 tháng 3 năm 2018 GV ra đề Nhóm chuyên môn Tổ chuyên môn Lê Thị Huyền Chi
  6. UBND HUYỆN AN LÃO BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN MÔN: Công nghệ 9 Thời gian làm bài: 45’ Ngày kiểm tra: . Họ và tên HS Lớp SBD Điểm bài thi Nhận xét của thầy, cô giáo . I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1 : Cầu chì thường được lắp đặt ở: A. Dây pha B. Dây trung hoà C. Cả dây pha, dây trung hoàD. D. Cả A, B, C sai Câu 2 : Trong mạng điện, cầu chì lắp đặt cần phải: A. Không để hở, có nắp che B. Có nắp che C. C. Không nắp che, không để D. Ý kiến khác hơrhở Câu 3 : Trong mạng điện để đảm bảo an toàn, phích cắm điện nên: A. Vỏ cách điện dễ bị vỡ, các B. Các chốt chắc chắn, C. Vỏ cách điện dễ bị vỡ, D. Vỏ cách điện không bị vỡ chốt phải chắc chắn phích cắm không cần chắc chắn Câu 4 : Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà : A. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn B. Chỉ cần kiểm tra các đồ C. Chỉ kiểm tra các thiết bị D. Cần kiểm tra tất cả các dùng điện điện phần tử của mạng điện Câu 5 : Các dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt mạng điện :
  7. A. Kìm, tuavít, dao, bút thử B. Kìm, dao, tuavít, khoan C. Tuavít, khoan, bút thử D. Các câu trên đều đúng điện điện, kìm, thước Câu 6 : Công tắc trong sơ đồ mạch điện thường được lắp vào: A. Dây pha B. Dây trung hoà C. Cả dây pha, dây trung hoà D. Các câu trên đều đúng II. Phần II. Tự luận ( 7điểm) Câu 9: Cho sơ đồ nguyên lí sau: 2 1 3 Đ3 a – ( 2 điểm ) Hãy cho biết mối quan hệ giữa các phần tử trong mạch điện trên? b – ( 1 điểm ) Nối cực 1 và 3 của công tắc thì đèn nào sáng? c – ( 1 điểm ) Từ sơ đồ nguyên lí trên hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? Câu 7: ( 2 điểm ) Hãy kể tên và nêu công dụng 4 loại dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn? Câu 8: ( 1 điểm ) Trình bày yêu cầu của mối nối dây dẫn điện như thế nào?
  8. Bài làm: Câu 1 2 3 4 5 6 Đ/án