Đề kiểm tra chương IV( Hình học) môn Toán lớp 8 - Trường THCS Thanh Yên

doc 6 trang mainguyen 26/02/2021 90
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương IV( Hình học) môn Toán lớp 8 - Trường THCS Thanh Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_iv_hinh_hoc_mon_toan_lop_8_truong_thcs_th.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chương IV( Hình học) môn Toán lớp 8 - Trường THCS Thanh Yên

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV TOÁN 8 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Cấp độ TN TL TN TL TN TL TN TL Chủ đề Chủ đề 1. ( 4 Nhận biết được hình hộp Hiểu công Vẽ được hình hộpchữ Vận dụng công tiết). chữ nhật,hình lập phương thức tính diện nhật,hìnhlập phương. thức tính diện tích Vận dụng Hình hộp và các yếu tố của nó tích,thể tích Tính được diện tích,thể HLP để tìm thể công thức tính chữ hình tích các hình.Hiểu được tích. diện tích hình nhật,hình HCN,HLP điều kiệnđể 1 đường thẳng HCN để tìm lập phương // với mặt phẳng. thể tích. Câu 1,2 Câu 7;8 Câu 17a;18b Câu 11;12 Câu 15 Số câu: 2 2 2 2 1 9 Số điểm: 0,5 0,5 2,25 0,5 0,25 4 Tỉ lệ %: 5% 5% 22,5% 5% 2,5% 40% Chủ đề 2. Nhận biết được hình lăng Hiểu công Vận dụng các yếu Tính được diện Vận dụng các yếu Hình lăng trụ đứng và các yếu tố của thức tính diện tố trong hình tích xung tố trong hình trụ đứng nó tích hình LTĐ LTĐ để tìm diện quanh,diện tích LTĐ để tìm diện ( tiết). tích toàn phần,thể tích tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Câu 3,4 Câu 9 Câu 13 Câu 17b;c Câu 14 Số câu: 2 1 1 2 1 7 Số điểm: 0,5 0,25 0,25 2,25 0,25 3,5 Tỉ lệ %: 5% 2,5% 2,5 % 22,5% 2,5 % 35% Chủ đề 3 Nhận biết được hình chóp Thông hiểu về Vận dụng các yếu Vận dụng cách Hình chóp đều và các yếu tố của nó các đường tố trong hình tính thể tích hình đều ( tiết) trong hình chóp để tìm thể chop đề giải bài chóp đều tích. toán thực tế. Câu 5;6 Câu 10 Câu 16 Câu 18b Số câu: 2 1 1 1 5 Số điểm: 0,5 0,25 0,25 1,5 2,5 Tỉ lệ %: 5% 2,5% 2,5% 15% 25% Tổng số câu: 6 4 2 4 2 2 1 21 Tổng số 1,5 1 2,25 1 2,25 0,5 1,5 10 điểm: 15% 10% 22,2% 10% 22,5% 5% 15% 100% Tỉ lệ %: 100
  2. BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT. Câu 1,2. Nhận biết các yếu tố của hình hộp chữ nhật Câu 3;4. Nhận biết các yếu tố của hình lăng trụ đứng Câu 5;6. Nhận biết các yếu tố của hình chóp đều Câu 7,8. Thông hiểu công thức tính diện tích,thể tích hình HCN,HLP Câu 9. Thông hiểu công thức tính diện tích hình LTĐ Câu 10. Thông hiểu về các đường trong HCĐ Câu 11,12.Vận dụng 1: Vận dụng công thức tính diện tích HLP để tìm thể tích. Câu 13. Vận dụng 1: Vận dụng các yếu tố trong hình LTĐ để tìm diện tích Câu 14.Vận dụng 2: Vận dụng Vận dụng các yếu tố trong hình LTĐ để tìm diện tích xung quanh Câu 15.Vận dụng 2: Vận dụng công thức tính diện tích hình HCN để tìm thể tích. Câu 16. Vận dụng 1: Vận dụng các yếu tố trong hình chop để tìm thể tích. Câu 17a;18a Thông hiểu Vẽ được hình hộp chữ nhật,hình lập phương.Tính được diện tích,thể tích các hình Hiểu được điều kiện để 1 đường thẳng // với mặt phẳng. Câu 17b;c. Vận dụng 1: Tính được diện tích xung quanh,diện tích toàn phần,thể tích của hình lăng trụ đứng. Câu 18b. Vận dụng 2 Vận dụng cách tính thể tích hình chóp đề giải bài toán thực tế.
  3. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV( Hình học) TRƯỜNG THCS THANH YÊN Môn: Toán lớp 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án Câu 1: Hình hộp chữ nhật có số mặt là A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 2: Hình lập phương có cạnh là a thì thể tích là A. a. B. a3. C. a2. Câu 3: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là A. hình chữ nhật. B. hình bình hành. C. hình thoi. D. hình vuông. Câu 4: Cho một lăng trụ đứng có đáy là lục giác thì lăng trụ đó có A.6 mặt bên,6 đỉnh, B. 6 mặt bên,12 C. 6 mặt bên, D. 6 mặt bên, 6 cạnh bên. đỉnh,12 cạnh bên. 12đỉnh,6 cạnh bên. 12 đỉnh,8 cạnh bên. Câu 5: Các mặt bên của hình chóp là A.hình tam giác B.hình tam giác. C. hình thang cân. D. hình tứ giác. cân Câu 6: Hình chóp tứ giác có số các mặt bên,số cạnh đáy,số các mặt lần lượt là A. 4;4;4. B. 4;4;5. C. 3;4;5. D. 4;3;5. Câu 7: Một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3;5;7 thì thể tích của hình hộp chữ nhật là A. 15. B. 21. C. 35. D. 105. Câu 8: Hình lập phương có cạnh là 3cm thì thể tích là A. 3cm3. B. 6cm3. C. 9cm3. D. 2 7 cm3. Câu 9: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng có tất cả các cạnh bằng 8cm là A. 192cm. B. 192cm3. C. 32cm. D. 32cm2. Câu 10: Hình chóp tam giác đều có chân đường cao trùng với giao điểm hai đường A. trung tuyến của B.đường cao của C. phân giác ngoài D. trung trực của tam giác ở đáy. tam giác ấy. của tam giác ở đáy tam giác ở đáy. Câu 11: Một hình lập phương có diện tích toàn phần 96cm2 ,thể tích của nó là 3 A. 48cm3. B. 64cm3. C. 69cm . D. 46cm3. Câu 12:Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng AD’ thì O cũng là điểm thuộc đoạn A. AC. B. D 'C '. C. CB '. D. DA'.
  4. Câu 13: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ngũ giác đề có cạnh bằng 5cm,đường cao 6cm là 2 A. 150cm . B. 150cm. C. 30cm . D. 30cm2. Câu 14: Một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 16cm,trung đoạn bằng 17cm thì có diện tích xung quanh là 3 3 A. 736cm . B. 544cm . C. 272cm3. D. 1088cm3. Câu 15: Một căn phòng rộng 4m ;dài 5m;cao 3m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường. Tính diện tích cần quét vôi A. 94. B. 74. C. 79. D. 82. Câu 16: Cho hình chóp lục giác đều có chiều cao bằng 25cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy bằng 10cm.Thể tích của hình chóp là 3 3 A. 2500cm . B. 1080cm . C. 2083cm3. D. 1250 3cm3. II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 17: (3,5 đ’) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông.Biết chiều cao của lăng trụ đứng là 7 dm và diện tích của một mặt đáy là 25 dm2 . a. Đường thẳng AD có song song với mặt phẳng (B’CC’B’) không ? Vì sao? b. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. c. Cần phải trả bao nhiêu tiền để sơn toàn bộ hình lăng trụ đứng biết cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 300000 đồng. Câu 18: (2,5đ’) Từ một khúc gỗ hình lập phương cạnh 30cm,người ta cắt đi một phần gỗ để được phần còn lại là hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh 30cm và chiều cao của hình chóp cũng bằng 30 cm. Tính: a. Thể tích của khúc gỗ hình lập phương. b. Thể tích của phần gỗ bị cắt đi.
  5. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV TRƯỜNG THCS THANH YÊN Môn: Toán lớp 8 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 đ’ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án D B A C A B D D B A B D A D B D II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu Nội dung Điểm Câu 17 Vẽ hình ghi gt,kl đúng 0,5 (3,5 đ’) A B C D B’ A’ D’ C’ a a, AD mặt phẳng (BCC’B’) 0,75 AD // BC BC nằm trong mặt phẳng (BCC’B’) AD // mặt phẳng (BCC’B’) Thể tích của hình lăng trụ đứng là 0,5 25 .7 =175 (dm3) b Cạnh đáy dài là 25 = 5 (dm) 0,25 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là 5.4.7 = 140 (dm3) 0,5 c Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là 140 + 2.25 = 190 (dm3) =1,9 m2 0,5 Số tiền phải trả để sơn toàn bộ hình lăng trụ đứng là 1,9 . 300000 = 570000 (đồng) 0,5 Câu 18 Vẽ hình ghi gt,kl đúng 0,5 ( 2,5 đ’) a Thể tích của khúc gỗ hình lập phương là 0,5 3 3 V1 = 30 = 27000 (cm ) Thể tích của hình chop đều là 0,75 1 3 3 V2 = .30 = 9000 (cm ) b 3 Thể tích của phần gỗ bị cắt đi là 0,75 3 V1 - V2 = 27000 – 9000 = 18000(cm )