Đề kiểm tra chương I môn Toán 8 - Trường THCS Thanh Hưng

doc 5 trang mainguyen 26/02/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I môn Toán 8 - Trường THCS Thanh Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_toan_8_truong_thcs_thanh_hung.doc
  • docMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chương I môn Toán 8 - Trường THCS Thanh Hưng

  1. BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT A. Trắc nghiệm: (4 điểm) I. Phần trắc nghiệm ghép đôi. (1,75 điểm) Câu 1. Nhận biết các hằng đẳng thức đáng nhớ II. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (2,25 điểm) Câu 2. Hiểu được phép nhân đơn thức với đơn thức Câu 3. Hiểu được phép chia đơn thức cho đơn thức Câu 4. Vận dụng được phép chia đa thức cho đơn thức. Câu 5. Hiểu được các HĐT để khai triển biểu thức. Câu 6. Hiểu được các HĐT để tính nhanh biểu thức. Câu 7. Hiểu được các HĐT để tính giá trị biểu thức. Câu 8. Nhận biết được phép chia hết đơn thức cho đơn thức. Câu 9;10. Hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đặt nhân tử chung, HĐT. B. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 11: (2 điểm) Câu 11a : Thông hiểu khi nhân đa thức với đa thức. Câu 11b: Thông hiểu khi chia đa thức cho đơn thức. Câu 12: ( 3 điểm) Câu 12a: cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thêm,bớt cùng một hạng tử Câu 12b: cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Câu 13( 1 điểm) Vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để tìm GTLN, GTNN của biểu thức.
  2. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS THANH HƯNG Năm học: 2018 - 2019 Môn: Toán 8 (Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1. Hãy nối một y ở cột A với một y ở cột B để được các hằng đẳng thức đúng. Cột A Nối y Cột B A. a b 3 1. a2 2ab b2 B. a b 2 2. (a b)(a 2 ab b2 ) C. a2 b2 3. a3 3a2b 3ab2 b3 D. a b 3 4. (a b)(a b) E. a3 b3 5. (a b)(a 2 ab b2 ) F. a b 2 6. a2 2ab b2 G. a3 b3 7. a3 3a2b 3ab2 b3 8. (a b)(a 2 ab b2 ) * Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây: Câu 2. Kết quả của phép nhân x x 2 là: A. 2x 2. B. x2 2x. C. x2 2x. D. x2 2. Câu 3. Kết quả của phép tính 5x6 y4 :3x3 y2 là: 3 5 2 5 A. 3x y. B. x3 y2. C. x3 y2. D. x3 y2. 2 5 2 Câu 4. Kết quả của phép tính (6x4 3x3 3x2 ) :3x2 là: A. 2x2 x 1. B. 3x2 x. C. 2x2 x 1. D. 2x6 x5 x4. Câu 5. Thực hiện phép tính (2x 1)(2x 1) . A. 2x2 1. B. 4x2 1. C. 4x. D. 4x2 2. Câu 6. Tính (100 1)(100 1) . A. 10000. B. 10001. C. 9999. D. 999 Câu 7. Tính giá trị của biểu thức x2 2x 1 tại x 2. A. 1. B. 9. C. 9. D. 1. Câu 8. Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết. A. 5x2 y :3xyz B. 2xz : xy C. 3xz2 :3x2 D. 5x2 y : 2xy Câu 9. Kết quả phân tích đa thức x(x 2) x 2 thành nhân tử là: A. (x 2)x. B. (x 2)x. C. (x 2)(x 1). D. x(2x 4). Câu 10. Kết quả phân tích đa thức x3 27 thành nhân tử là: A. (x 3)(x2 3x 9). B. (x 3)(x2 3x 9). C. (x 3)(x2 6x 9). D. (x 3)(x2 3x 9). II. TỰ LUẬN: (6 điểm). Câu 11 (2,0 điểm). a) Làm tính nhân (x 7)(x 5).
  3. b) Làm tính chia (5xy2 9xy x2 y2 ) : ( xy). Câu 12 (3,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a) x4 4. b) 3x 3y x2 2xy y2. Câu 13 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P(x) x2 2x 5.
  4. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS THANH HƯNG Năm học: 2018 - 2019 Môn: Toán 8 I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Câu 1: Mỗi ý ghép đúng được 0,25 điểm A- 3 B- 6 C-4 D- 7 E- 2 F- 1 G- 8 Khoanh tròn đáp án đúng: Mỗi ý được 0,25 điểm Câu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B D A B C A D C C II. Tự luận (6,0 điểm) Câu Đáp án Điểm (x 7)(x 5) a) x2 7x 5x 35 0,5 Câu 11 x2 2x 35 0,5 (2 điểm) (5xy2 9xy x2 y2 ) : ( xy) b) 5y 9 xy 0,5 5y xy 9 0,5 x4 4 4 2 2 x 4x 4 4x 0,5 a) (x4 4x2 4) (2x)2 0,5 (x2 2)2 (2x)2 0,25 Câu 12 2 2 0,25 (3 điểm) (x 2 2x)(x 2 2x) 3x 3y x2 2xy y2 3x 3y x2 2xy y2 0,5 b) 3 x y (x y)2 0,5 x y (3 x y) 0,5 P(x) x2 2x 5 (x2 2x 1) 6 0,25 (x 1)2 6 6 0,25 Câu 13 Vì (x 1)2 0 0,25 (1 điểm) GTLN của P(x) = 6 (x 1)2 0 0,25 Tại x 1 0 x 1 ( Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)