Bộ câu hỏi Hình 6 ( 8 câu nội dung tự chọn)

doc 2 trang mainguyen 26/02/2021 110
Bạn đang xem tài liệu "Bộ câu hỏi Hình 6 ( 8 câu nội dung tự chọn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_cau_hoi_hinh_6_8_cau_noi_dung_tu_chon.doc

Nội dung text: Bộ câu hỏi Hình 6 ( 8 câu nội dung tự chọn)

  1. BỘ CÂU HỎI HÌNH 6 ( 8 CÂU NỘI DUNG TỰ CHỌN) Câu 1: Góc là hình gồm A. hai đoạn thẳng cắt nhau B. hai đường thẳng cắt nhau C. hai tia chung gốc D. hai tia cắt nhau * Chuẩn cần đánh giá: Biết khái niệm về góc. * Trang số ( trong chuẩn): 29 * Nên dùng ở cấp độ nhận biết. Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc A. bù nhauB. phụ nhau C. kề nhau D. kề bù * Chuẩn cần đánh giá: Nhận biết được hai góc phụ nhau. * Trang số ( trong chuẩn): 31 * Nên dùng ở cấp độ nhận biết. Câu 3: Tam giác TUV là hình gồm A. ba đoạn thẳng TU; UV và VT B. ba điểm T; U và V không thẳng hàng C. ba đoạn thẳng TU; UV và VT D. ba đoạn thẳng TU; UV và VT khi trong đó ba điểm T; U và V thẳng ba điểm T; U và V không thẳng hàng hàng * Chuẩn cần đánh giá: Biết khái niệm tam giác. * Trang số ( trong chuẩn): 33 * Nên dùng ở cấp độ nhận biết. Câu 4: Hai gócx·Oz và z·Oy phụ nhau khi A.x·Oz +·yOz = 90o B.x·Oz +·yOz = 1800 C.x·Oz +·yOz = 1500 Dx·Oz +·yOz = 1000 * Chuẩn cần đánh giá: Biết được các cặp góc phụ nhau. * Trang số ( trong chuẩn): 31 * Nên dùng ở cấp độ thông hiểu. Câu 5: Điểm M nằm trên đường tròn (O;3cm) khi đó A. OM = 3cm. B. OM 3cm. * Chuẩn cần đánh giá: Biết được các điểm nằm trên đường tròn. * Trang số ( trong chuẩn): 33 * Nên dùng ở cấp độ thông hiểu. Câu 6: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành một góc bẹt. A. 1 giờ B. 3 giờC. 6 giờ D. 9 giờ * Chuẩn cần đánh giá: Xác định đươc số đo của góc bẹt. * Trang số ( trong chuẩn): 31 * Nên dùng ở cấp độ vận dụng thấp. Câu 7: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho x·Oy 600 , x· Oz 300 . Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? A.Tia Oz B. Tia Oy C. Tia Ox * Chuẩn cần đánh giá: Biết được tia nằm giữa hai tia * Trang số ( trong chuẩn): 31
  2. * Nên dùng ở cấp độ vận dụng thấp. Câu 15: Tia Ot là tia phân giác của góc mOn khi A. m· Ot t·On m· On m· On C. m· Ot 2 B. m· Ot t·On m· On D. m· Ot t·On 2 * Chuẩn cần đánh giá: Chỉ ra được một tia phân giác của một góc trong trường hợp đơn giản. * Trang số ( trong chuẩn): 32 * Nên dùng ở cấp độ vận dụng thấp. Câu8: Cho x¼Oy = 1300, tia Oz nằm giữa góc x¼Oy sao cho x¼Oz = 650. Tính góc ¼yOz . A. 400 B. 650 C. 450 D. 500 * Chuẩn cần đánh giá: Biết tính được số đo của góc. * Trang số ( trong chuẩn): 32 * Nên dùng ở cấp độ vận dụng cao.